Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Václav Hollar: Rytiny a známky

Do 1.10.2017 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Václav Hollar: Rytiny a známky.

Tvorba Václava Hollara, do jehož osudu se ve velké míře promítl neklid a nestabilita, které zmítaly Evropouv době třicetileté války, byla námětem již mnoha výstav.Výstava, která se nyní koná v Poštovním muzeu, představuje jeho dílo ve spojitosti se známkovou tvorbou. Významným rytcům Jiřímu Švengsbírovi, Jindrovi Schmidtovi a Bedřichu Housovi se bravurně podařilo převést mnoho Hollarových grafik do podoby československých a českých známek. Vytvořili tak obdivuhodnou ukázku osobitých ryteckých přepisů uměleckých děl tohoto světové proslulého mistra raně novověké grafické tvorby.Na výstavě jsou představeny všechny vydané emise známek s hollarovskou tematikou, pamětní listy, liniové rozkresby i rytecké destičky. Její součást rovněž tvoří Hollarovy grafiky, zapůjčené Národní galerií v Praze a Vlastivědným muzeem v Šumperku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například Hollarův známý cyklus Čtyř ročních dob jak v podobě grafiky, z níž rytec při své práci vychází, tak i výsledných známek. K vidění bude rovněž návrh známky Jana Kavana, která vyjde v září letošního roku a připomíná 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstavu dále obohatí dobové předměty z oblasti módy a ukázky historických zbraní, které pocházejí ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea a Vojenského historického ústavu.

3. 10. 2017 od 9 do 15 hodin bude v muzeu otevřena tradiční příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem.

 Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Václav Hollar: Rytiny a známky