Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Toužimský & Moravec, příběh nakladatelství v obrazech

10. 5.-26. 6. / InCider Bar / Historie

Do 26.6.2016 bude v In Cider baru, Krymská 26, Praha 10, přístupná zajímavá výstava Toužimský & Moravec, příběh nakladatelství v obrazech.

Vystaveny jsou zajímavé dokumenty z historie firmy, fotografie, obálky knížek a hlavně ukázky ilustrací mnoha z těch, kteří pro nakladatelství malovali (Burian, Wowk, Lindeberg, Černý, Ulrich, Krum, Vraštil, Barč, Fibiger, Petráček…) Zajímavá jistě bude i kolekce vystavených dnes již raritních reklamních plakátů ze třicátých let.

V prodeji bude katalog výstavy a časopisy Historického kaleidoskopu. V jednom je velký článek o nakl. Toužimský & Moravec, ve druhém je povídka od Jaroslava Moravce, jednoho ze spoluzakladatelů firmy.

Nástin historie nakladatelství z jeho stránek:
Už nikdo z hlavních účastníků nám neřekne, jak to vlastně začalo. Jan Toužimský (nar. 1898) zemřel v roce 1980, Jaroslav Moravec (nar. 1900) ho předešel již v roce 1974. Nepromluví již ani akademický malíř Zdeněk Burian (nar. 1905), který se na úspěších vydavatelství podílel velkou měrou a i kdybychom se mohli dotázat muže, jehož dílo se stalo základním kamenem stavby, spisovatele Karla Maye, podíval by se po nás udiveně. Netušil by, nač se ho ptáme. A přitom právě o jeho práce svedli oba nakladatelé veliký a vítězný boj� Od skonu Karla Maye v roce 1912 uplynulo jen málo vody do chvíle, kdy se Jan Toužimský a Jaroslav Moravec seznámili. Bylo to v době první světové války, kdy oba přilákalo řemeslo knihkupecké. Ty dva mladé muže tehdy spojovala láska ke knize a chuť k práci. Díky těm zálibám se tehdy stýkali často, aniž by tušili, že jejich životní cesty se rozdělí, sejdou a znovu rozejdou. Cesta Jana Toužimského k vydavatelské činnosti nebyla lehká, ale lze říci, že byla přímočará. Už na začátku dvacátých let založil ve Vršovicích knihkupectví a nakladatelství a firma nazvaná jeho jménem pak po deset let vydávala a prodávala literaturu pestrého charakteru. Úspěchy převažovaly a firma Jan Toužimský měla dobrou perspektivu i začátkem let třicátých, kdy stále ještě doznívala celosvětová hospodářská krize. Jaroslav Moravec kráčel cestou klikatější. V osmnácti založil vydavatelství Saturn, zaměřené na knížky dobrodružství a tajemna. Poe, Swers, London, Stevenson. Když vydavatel odešel na vojnu, planeta pohasla a po návratu do civilu hledal mladý muž práci. Našel ji u renomovaného nakladatelství J.R.Vilímek a osvědčil se tam jako redaktor. Koncem dvacátých let se dozvěděl, že vydavatelská práva na díla Karla Maye jsou na prodej a po dohodě s Janem Toužimským se takřka okamžitě dohodli o založení společné firmy. Ještě u Vilímka se důvěrně seznámil s jistým Zdeňkem Burianem a při diskusích s Janem Toužimským vznikla myšlenka vydávat knihy Maze právě s tímto malířem. Myšlenka se proměnila ve skutečnost na začátku let třicátých, kdy Jan Toužimský a Jaroslav Moravec založili ve Vršovicích společnou firmu TaM. Sídlem nakladatelství se stala Oblouková ulice, výlohy knihkupectví se rozsvítily do tehdejší Palackého ulice a na Čechovo náměstí. Brzy se v nich objevily obálky Z. Buriana na sešitovém vydání Vinnetou Karla Maye a prvních titulů edice S puškou a lasem.
Obálky s postavami syna divočiny Tarzana, pilota kapitána Bigglese či muže z neznáma Nobodyho začaly lákat do knihkupectví mládež od sedmi do sedmdesáti let. Dařilo se to! Dvě nosné edice: �Romány Karla Maye� a �S puškou a lasem� nezůstaly osamoceny. Za šestnáct let trvání firmy se ediční plány postupně naplnily téměř šesti sty tituly. Vznikly řady: �Povídky o zvířatech�, �Romány, které napsal život�, �Východ a západ�, �Polnice� i další. Poezii přinášela knižnice �Kořeny�, encyklopedické knihy vycházely v sérii �Škola v kostce�, edice Špalíčků byla zaměřena na výběry nejkrásnějších pohádek, pověstí či bajek. Záslužnou práci vykonalo nakladatelství vydáváním �Knih českých cestovatelů� J. Kořenského, E. S. Vráze, A. V. Friče, Emila Holuba a dalších. Kmenovým autorem firmy se stal Eduard Štorch, který dokázal mistrně spojit poznávání historie a předhistorie s dobrodružstvím. Významným činem bylo vydání výpravných Divů světa F. Schörpnera a ještě významnějším pak kniha profesora Augusty Divy prasvěta. Práce na tomto díle prý definitivně rozhodla o tom, že Zdeněk Burian vstoupil do světa malířských rekonstrukcí pravěké fauny a flóry. Tato oblast tvorby mu později přinesla světový věhlas. Pestrá a rozsáhlá vydavatelská činnost vyžadovala kvalitní redakci i dobré spolupracovníky na poli ilustrace, překladu, grafické činnosti i ve výběru titulů. Firma dobré zaměstnance i spolupracovníky našla! Výkonnost malého redakčního kolektivu byla mimořádná. Každý měsíc spatřily světlo světa dvě až tři knihy se značkou delfína, s označením TaM! A stojí za pozornost, že i v době německé okupace nepodlehla firma vlivu českých kolaborantů a germanizačnímu tlaku. V onom čase vyšlo ve Vršovicích několik knih zdůrazňujících češství � Ohlasy z Čech , Praha románská nebo Věčné Čechy. Slibný rozběh po skončení války ukončil �Vítězný únor� 1948. Opravdu zvítězil! Nadlouho. Tarzan, syn divočiny, Duch prérie i Biggles, který dokázal vzdorovat hákovému kříži, tentokrát prohráli. Old Shatterhand i Bělouš prérie opustili své čtenáře. Až po dvaceti, třiceti letech se začali nesměle vynořovat na inzertních stránkách novin hledáni pamětníky, milovníky dobrodružství. Dnes se vracejí, i když je pravda, že dnešní doba tak úplně nepřeje dobrodružství a romantice a tak i dnešní skladba titulů v edičním plánu se jen částečně překrývá s tou původní. Je potřeba stále hledat nové témata i nové tituly. Škoda, že u toho nemohou být zakladatelé firmy TaM.

http://www.touzimskyamoravec.cz/



Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Toužimský & Moravec, příběh nakladatelství v obrazech