Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Rudolf Dzurko: Návrat ke kořenům

20. 5.-30. 6. / Knupp Gallery / Malba

Vernisáž výstavy Rudolf Dzurko (1941 – 2013): Zpět ke kořenům

Do 30.6.2015 bude v Alex Art Gallery, Švábky 2 / 52, Praha 8 – Invalidovna, přístupná zajímavá výstava Rudolf Dzurko: Zpět ke kořenům.

Tato výstava symbolicky pojímá dílo tohoto unikátního výtvarníka, který barevnými střípky mnoho let zachytával vzpomínky a zkušenosti z příběhu svého rovněž barevného života. V rámci možností instalace připravíme divákům kolekci cca 30 – 40 obrazů ze skleněné drti, a několika plastik.

Rudolf Dzurko (1941 – 2013)
Pocházel z tradiční hudebnické rodiny z romské osady v Pavlovicích na východním Slovensku. Od roku 1945 žil v severních Čechách, kde pracoval jako dělník ve zdejších sklářských závodech. Od počátku 70. let se začíná věnovat tvorbě obrazů z barevné skleněné drtě, tvoří také sochy ze dřeva a pískovce. Jeho dílo ho proslavilo již za života, absolvoval řadu samostatných výstav a jeho díla jsou součástí sbírek řady renomovaných muzeí a galerií.Fotografie z výstavy