Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Oldřich Smutný: Monotypy, akvarely

20. 4.-21. 5. / Novoměstská radnice / Malba

Do 21.5.2017 bude v Galerii (v přízemí) Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná výstava Oldřich Smutný: Monotypy, akvarely.

Oldřich Smutný se narodil 17. června 1925 v Debři u Mladé Boleslavi. V letech 1937 až 1944 studoval na reálném gymnáziu v Mladé Boleslavi. Od čtrnácti let se pod vedením prof. B. Mudrocha věnoval malbě a účastnil studentských výstav. Ke konci války byl nasazen v továrně. V letech 1945 až 1950 studoval v ateliéru prof. Jana Baucha na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. S Bauchem se pak stali celoživotními přáteli. Současně s UMPRUM dokončil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1950 se stal členem S.V.U. Mánes v Praze a začal studovat jevištní výtvarnictví u prof. Františka Tröstera na Divadelní fakultě Akademie výtvarných umění v Praze. Studium ukončil v roce 1954. 35 let vyučoval na katedře scénického výtvarnictví DAMU malířství. V 60. letech byl členem skupiny UB 12. Od roku 1992 byl členem výtvarného odboru obnovené Umělecké besedy v Praze. Žil a pracoval v Praze a Putimi. Zemřel v Putimi 1. září 2013.Fotografie z výstavy