Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů MichaEly Holotové Bodnárové: Odrazy tieňov, tiene odrazov

18. 5.-12. 6. / Galerie Prokopka / Malba

Do 12.6.2015 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava obrazů MichaEly Holotové Bodnárové: Odrazy tieňov, tiene odrazov.

Michaela Holotová Bodnárová sa vo svojej maliarskej praxi pohybuje prevažne v užšom tematickom okruhu, popri ktorom si však ponecháva dostatočný priestor na tvorivý rozlet i mimo jeho pomyselných hraníc. V minulosti bolo súčasťou jej tvorivého hľadania aj zobrazovanie prírodných scenérií, či iné tradičné námety a v posledných rokoch sa prioritne zamerala na autoportrét. Avšak spoločným znakom autorkinho prístupu k jednotlivým námetom je odhaľovanie rozličných rovín prístupov k zobrazovaniu a snaha o hľadanie vhodného výrazu, ktorý sa pohybuje od realistického až po temer abstraktné prevedenie.
Mgr.art. Anna Krivanská

http://elabodnar.tumblr.com/

Galerie Prokopka

www.galerieprokopka.czFotografie z výstavy