Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Dalibora Lukáše: Karty života

2. 7.-27. 7. / Galerie 1 / Malba

Do 27.7.2015 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha ¨1, přístupná výstava obrazů Dalibora Lukáše: Karty života.

Dalibor Lukáš
Pražský malíř, zakladatel skupiny MENŠÍ HRA, která se poprvé a naposledy prezentovala roku 1969 výstavou v Jeneweinově galerii v Kutné Hoře. Název byl myšlen jako antiteze pařížské VYSOKÉ HŘE (LE GRAND JEU), a ačkoliv se skupina brzy rozpadla emigrací části jejích členů, myšlenky vyslovené v jejím programu zůstávají stále živé – jde o návaznost na český poetismus a zásadu vstupu výtvarných děl do „velké scény“ životního prostředí. Lukáš v sedmdesátých letech formuloval program „urbografie“, připomenutý zde jen krátce příběhem jedné žižkovské fasády a doprovodnými texty.
KARTY ŽIVOTA zde prezentované volnou prostorovou instalací, vznikly jako projekt oživení prostoru kavárny či vinárny, dělením stěn i volným zavěšením v prostoru. Je to zároveň i nový typ karetní kry, v níž se hodnoty protilehlých stran vzájemně liší a vstupují do dalších souvislostí , vedeny novými pravidly svobodné imaginace.

Výstavy: KUTNÁ HORA 1969, 2013; FLORENCIE 1969; ELBLAG 1980; PRAHA 1981, 1985, 1988, 1989, 2011; KOLÍN 1984; SOFIA 1984; PLZEŇ 1999; STRAKONICE 2001; BEROUN 2012

Seznam obrazů: HAVRANÍ HODY (2006), ROZLOŽENÍ SIL MEZI OKURKOU A BRAMBOREM (PARLAMENTNÍ ŠACHY – 1997/8), ČÁRA ŠANCE (1984), PODOBIZNA NEZNÁMÉHO MUŽE (1976), DIPTYCH (2008), FLORENTSKÁ STĚNA I-II (1967-8), DIGITÁLNÍ MADONA (2002), PAMÁTNÍK PRVNÍCH SUMERSKÝCH ZEMĚDĚLCŮ (2004), ČTVRTÝ LEVEL (2011), KARTY ŽIVOTA (1969/2015), VARHANY (1970-71), KREV A STOLETÍ (1979), DOBRÝ VÍTR (1973), SVATEBNÍ KOŠILE (2004), STĚHOVÁNÍ (1984), ZAHRADA BORROMINI (2006), KORUNOVACE (PROBLÉM MOCI – 1975), DVOJPORTRÉT (1981), ZELENÁ LOUKA – TECHNOPŘÁSTKY (1974/2005), MANÉŽ (PÁN A JEHO PES – 2004), STAV VODNÍ HLADINY ZNEPOKOJIVÝ (2003), BÍLÝ DEN (2006), AUTOSTOP II (2005), DIVÁCI (MÍSTO K STÁNÍ – 2008), PŘÍBĚH JEDNÉ ŽIŽKOVSKÉ FASÁDY (1981).

Výstava probíhá pod záštitou starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Dalibora Lukáše: Karty života