Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jaromíry Němcové: START STOP

Do 3.10.2018 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Jaromíry Němcové: START STOP. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Výběr z její tvorby připravila kurátorka Marie Birchler Suchánková.

Ve volbě názvu výstavy START STOP si autorka pohrává se slovní hříčkou v těchto dvou slovech obsaženou – stART sTOP, což mi připomíná fotografii, na které stín autorky pošťuchuje stínem klacíku splasklou duši z kola ve tvaru ledviny. — Poprvé na mne Jaromíra Němcová zapůsobila, když kolem mne cestou z družiny prosvištěla metajíc hvězdy a přemety. — V Černošicích, kde jsme obě vyrůstaly, jsme chodily do Lidušky k sochařce Marii Borkové, která nás zavčasu formovala a myslím, že pro nás obě byla tím největším pedagogem. — Metala přemety nejen Jaromíra Němcová, ale i následující dekády… — Nyní prožívá Jaromíra Němcová jakousi uměleckou renesanci, oproštěnou od témat spjatých s předchozí 13letou pedagogickou činností na Fakultě restaurování v Litomyšli. Je jí umožněno vstřebávat impulsy ze současného bytí a odlehčovat je uměleckými experimenty, jak trojrozměrnými, tak sérií grafik nebo obrazů. Přeji Mirce ze srdce, aby dosáhla top, dříve než bude stop.

Jaromíra Němcová (*1959) vystudovala v roce 1986 sochařství na AVU u prof. Stanislava Hanzíka. Od ukončení Akademie se věnuje volné tvorbě a pravidelně vystavuje v oboru sochařství, grafické techniky a malby. Tvorba autorky byla dočasně přerušována mateřstvím, pečovatelskou, pedagogickou a restaurátorskou činností, a snad si opět najde cestu k větší a větší uvolněnosti. — Práce Jaromíry Němcové je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Oblastní galerie v Liberci a mnohých privátních sbírkách doma i v zahraničí.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jaromíry Němcové: START STOP