Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy František Drtikol: Vše z nitra (grafická tvorba)

Do 29.6.2019 bude v Tibet Open House v Galerii Školská 28, Praha 1 (vzadu ve dvoře),  přístupná velmi zajímavá a krásná výstava František Drtikol: Vše z nitra (grafická tvorba).

Otevírací doba: úterý, čtvrtek a pátek 14:00-20:30, středa 14:00-17:00, sobota 11:00-18:00 (kromě 8. 6., kdy v centru probíhají programy).

Výstavu Vše z nitra tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě restaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Původní kovové matrice, ze kterých se tisklo naposledy před téměř sto lety, byly důkladně vyčištěny a šetrně restaurovány. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917-1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

K výstavě bude několik doprovodných programů, viz. timeline FB události.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy František Drtikol: Vše z nitra (grafická tvorba)