Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dědičná pošta v Litomyšli (ze sbírky Ing. Romana Zoubka)

21. 4.-19. 6. / Poštovní muzeum / Historie

Do 19.6.2016 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Dědičná pošta v Litomyšli (ze sbírky Ing. Romana Zoubka).

Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region z pohledu tuzemské poštovní historie. Tentokrát veřejnost seznámíme s historií dědičné poštovní stanice ve východočeské Litomyšli od okamžiku jejího zřízení v roce 1754 až do roku 1892, kdy byla zestátněna.

Hlavní náplň výstavy tvoří exponát významného regionálního filatelisty Romana Zoubka, vznikající přes čtyřicet let a podrobně mapující dějiny litomyšlské pošty za pomoci mnoha dobových poštovních písemností. Kromě dokumentů listinné povahy jsou také prezentovány sbírkové předměty Poštovního muzea, využívané v poštovním provozu během daného období. Nechybí ani slavnostní uniforma dědičných poštmistrů z 19. století či privilegia dvou z nich, kteří působili právě v Litomyšli.
Kromě vývoje a úřední činnosti vlastní poštovní služebny se výstava věnuje též jejímu původnímu sídlu, které existovalo do roku 1853. Budova staré pošty v Litomyšli totiž upoutává pozornost z několika hledisek: především se dočkala literárního zpracování, neboť tvoří místo, kde se odehrává povídka Na staré poště, napsaná Aloisem Jiráskem roku 1881. Dále posloužila k ubytování císaře Josefa II., jenž město vícekrát navštívil během svých inspekčních cest, a s těmito pobyty se pojí příhody, které vstoupily do povědomí místních obyvatel. A konečně, tuto stavbu zachytil roku 1840 rektor litomyšlské piaristické koleje Florus Ignác Stašek na daguerrotypii, jež představuje dosud nejstarší doložený snímek fotografické povahy v českých zemích. Všechny tyto fenomény výstava zachycuje a uvádí do kontextu s dějinami poštovní stanice, včetně prezentace nově vytvořené repliky nejstarší české daguerrotypie. Na výstavě se významně podílí výpůjčkou svých sbírkových předmětů Regionální muzeum v Litomyšli.
Jako doprovodná akce se bude 23. 4. 2016 od 9 do 15 hodin konat příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem. Nad výstavou převzal záštitu Mgr. Jiří Junek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dědičná pošta v Litomyšli (ze sbírky Ing. Romana Zoubka)