Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Bulharští Češi

Do 25.2.2017 bude v Klementinu, Klementinum 190, Praha 1, ve výstavní chodbě v přízemí (vstup přes vrátnici), přístupná zajímavá panelová výstava Bulharští Češi. Všechny ukázky z výstavy a fotky z vernisáže: Petr.

Velvyslanectví Bulharské republiky, Národní knihovna ČR a Bulharský kulturní institut představují výstavu Bulharští Češi. Celkem dvacet šest panelů přináší bohatý textový a fotografický materiál, který odhaluje jen zlomek informací o životě a díle mnohých Čechů, kteří přispěli k rozvoji Bulharska po Osvobození v roce 1878. Podrobněji se výstava věnuje dvacítce Čechů, známých a pro Bulharsko významných osobností, kteří svým příběhem mohou dodnes inspirovat českou i bulharskou společnost.

Výstava vznikla jako projekt Bulharské tiskové kanceláře a Státního úřadu Archivy, kurátorem výstavy je Ivo Chadžimišev.

Po Osvobození Bulharska v roce 1878 nastupuje mladý bulharský stát rychlými kroky cestu budování a růstu svých institucí, cestu hospodářské modernizace a duchovního rozvoje. Byl to dlouhý proces, který si vyžadoval úsilí připravených a vyškolených odborníků. Na úsviti svého budování nedisponovala bulharská společnost dostatkem osobností, které by splňovaly požadavky doby. K vyplnění těchto mezer bylo zapotřebí výuky a práce několika generací.

Proto je vděčnost Bulharů vůči prvním Čechům, kteří přijeli do právě osvobozeného Bulharska a přispěli k jeho budování, nesmírná. Je nesporným faktem, že neexistuje žádná oblast veřejného života, do které by nebyla zapsána jména Čechů, kteří přispěli svými znalostmi a dovednostmi k bulharské prosperitě.

Archivní fondy a sbírky bulharských kulturních institucí uchovávají hojná svědectví o životě, působení a obdivuhodných činů českých mistrů a intelektuálů. Zahrnuté originální archivní materiály a reprodukce jsou součástí bohatých sbírek, uchovávaných v Centrálním státním archivu, ve státních archivech v Sofii, Plovdivu, Varně, Slivenu, Šumenu a Blagoevgradu, ve Vědeckém archivu Bulharské akademie věd, ve Státní umělecké galerii a v soukromých kolekcích.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Bulharští Češi