Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2016 a 22. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

Do 26.3.2017 bude v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, přístupná rozsáhlá výstava soutěže Grafika roku 2016  a 22. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka.

Výstavu letošního laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka můžete spatřit v rámci expozice v Clam-Gallasově paláci v Husově ulici.
Grafika roku je pořádána od roku 1994 a jedná se o celostátní soutěžní výstavu zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice. Výstava každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.
Cena Vladimíra Boudníka je udělována od roku 1995 jako prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění umělců grafiků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové
a ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana
za spolupořadatelství hl. m. Prahy, MČ Praha 1
Pořádá Nadace Hollar ve spolupráci se SČUG HollarFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy a vyhlášení cen Grafika roku 2016 a 22. ročník Ceny Vladimíra Boudníka