Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy 11. Ceny kritiky za mladou mladou malbu 2018

7. 2.-5. 3. / Galerie kritiků / Malba

Do 5.3.2018 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá skupinová výstava 11. Ceny kritiky za mladou mladou malbu 2018.

Vystavují – Argišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal.

Letošní pořadí:
1.místo – Filip Dvořák
2.místo – Kryštof Strejc
3.místo – Argišt Alaverdyan
Cena sympatie diváků – Aleš Zapletal

…………

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2018 se koná 11. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2018 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií. Nově byl obnoven sběratelský Fond Ceny kritiky, sloužící zkvalitnění depozitu děl a výstavní činnosti.

 Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak i koncepčním slova smyslu. Hodnocení děl se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů. Porota pro rok 2017 – 2018  s dvouletým mandátem působí ve složení: Jakub Král, Lukáš Machalický, Evžen Šimera (předseda), Jitka Šosová a Dušan Zahoranský (za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro).Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy 11. Ceny kritiky za mladou mladou malbu 2018