Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vojta Pavlíček: www.praha@gmail.com

Pouze do 5.6.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná super výstava Vojty Pavlíčka: www.praha@gmail.com.

Galerie Nová síň v Praze, představuje výstavu s názvem www.praha@gmail.com, která nabídne v květnu 2016 k vidění průřez tvorby Vojty Pavlíčka, jednoho z nejpřekvapivějších současných umělců v České republice.
V autorově tvorbě se mísí jeho rozvinutá obrazotvornost s kognitivní inteligencí, která neustále reaguje na veškeré stimuly, které ho obklopují. Z tohoto důvodu jsou v jeho tvorbě zakomponovány nejen znaky ze současné umělecké praxe, ale také vliv jeho značné představivosti a náznaky široké škály uměleckých možností budoucnosti.
Motorem pro vývoj jeho tvorby jsou neustálé experimenty inspirované dějinami umění různých stylů a směrů. Koncepce jeho děl a postup jakým vznikají v autorově ateliéru jsou stejně, jako osobnost samotného výtvarníka, nekonvenční. A tak se Vojtovi daří tvořit, stejně jako v minulosti jiným umělcům s otevřenou myslí, zacházet do hloubky své duše, která nás vyzývá k myšlení pomocí našich pocitů a k procítění našich myšlenek a idejí.
Jak se různé styly, období, směry a rozličné malířské prvky střetávají na jeho plátnech, vytvářejí tak „novy a supernovy“ přímo před naším zrakem. Vojta Pavlíček používá smělý způsob jak malbu reflektovat a žít v době, která je velmi obtížná pro získání trvalého uznání a která ve své podstatě není příliš odlišná od tvorby znázorňující samotnou realitu. Nyní můžeme ocenit jeho dílo v plném rozsahu, po zhodnocení výsledků jeho několikaleté práce. Můžeme se přesvědčit, že následoval svou vlastní a neopakovatelnou cestu, díky které jeho tvorba upoutává pozornost. Veřejné publikum se setkává tváří tvář s otázkou, jak si vážit a interpretovat umění, které krok po kroku boří náš dosavadní přístup a stáváme se tak svědky svých nových pocitů plných rozporů a vášně v jeho tvorbě.

Kurátor: Christian DominguezFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vojta Pavlíček: www.praha@gmail.com