Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vladimír Kopecký: Střet barev

5. 2.-2. 6. / Museum Kampa / Malba

Do 2.6.2019 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, v komorní galerii, přístupná zajímavá a krásná výstava Vladimíra Kopeckého: Střet barev.

Významný sklář a malíř Vladimír Kopecký začal svoji uměleckou dráhu v padesátých letech 20. století, kdy se podílel na fenomenálním úspěchu československého pavilonu na EXPO ’58 v Bruselu; v dalších letech vytvořil řadu realizací i samostatných uměleckých děl, zastoupen je v prestižních domácích i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje celou řadu přístupů, nejčastěji je zmiňována polarita geometrického řádu a gestické malby. Ovšem Kopecký je také jeden z českých nejvýraznějších koloristů; barva je důležitým pojítkem jeho pestré a rozsáhlé tvorby a je to také jedna z nejdůležitějších charakteristik Kopeckého tvorby. Barva ve sklářském pojetí znamená její větší svébytnost, průsvitnost, zároveň specifické ohraničení barevného pole s průniky jednoho tónu do druhého. Unikátní, často radikální použití barvy (jak v malbě, tak v realizacích ve skle) většinou nerespektuje žádné prověřené zákony barevné skladby či barevných vztahů léta užívaných ve výtvarném umění. Kopecký pracuje s barvou jako se zvláštní materií, která se stává hlavní tvárnou složkou díla. Její pomocí buduje strukturu či prostorové řešení vytvářející vlastní charakter díla, jedinečné jsou i barevné kombinace.

V Museu Kampa je představena kolekce děl z posledních dvou let – celá instalace je pojata jako jedno velké autorské dílo.

Kurátor: Helena Musilová

………..

Všechny ukázky z výstavy: Zdeněk.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vladimír Kopecký: Střet barev