Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Joska Skalník: My tancovat nemusíme

14. 3.-4. 6. / DOX / Grafický design

Do 4.6.2018 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Joska Skalník: My tancovat nemusíme.

Joska Skalník (*1948), jeden ze spoluzakladatelů Jazzové sekce, od jejíhož vzniku uplynulo již téměř půl století, je bez nadsázky otcem snadné vizuální rozpoznatelnosti produkce této státem neřízené organizace. V letošním roce, kdy slaví významné životní jubileum, se Joska Skalník rozhodl tento segment své tvorby poprvé vystavit v reprezentativní šíři.

„Všechny vystavené artefakty vznikly po okupaci Československa „spřátelenými armádami Varšavské smlouvy“, tedy v době, kdy bylo zvykem držet hubu a krok. Joska patřil k malé hrstce těch, kteří hubu i krok držet odmítli, jinými slovy nedali se donutit tančit tak, jak kdosi píská,“ objasňuje jeden z kurátorů Karel Haloun název výstavy, jehož podrobné vysvětlení najdou návštěvníci přímo v expozici.

Jednoduchý grafický jazyk, který Joska Skalník zvolil pro „jednotný vizuální styl“ Jazzové sekce se vyznačoval sebe-vědomou čistotou, s níž uměl zúročit ohlasy samizdatové estetiky a těžit z limitované kvality tehdejšího tisku. Stejně přesvědčivě pracoval s poeticky surreálnými kolážemi a asamblážemi, odkazujícími k výtvarným strategiím angloamerických autorů hudebních tiskovin.

 

Byla to směs v místních poměrech novátorská a duchaplná. Stala se také základem estetického cítění klanu, kterému byl cizí diktát dobových masmédií a vkus jejich konzumentů. Pozice Josky Skalníka byla paradoxním způsobem výhodná. Na vkus zmíněných institucí ani jejich posluchačů nemusel brát ohled – kapely, pro které pracoval, pro ně stejně nehrály.

„Joska patří k těm, kteří ve svém věcném idealismu dokáží, když už na to přijde, tancovat po svém. Jako grafik – a jako neúnavný obhájce a zprostředkovatel přístupu veřejnosti k těžko dostupné hudbě, literatuře a umění – se nikdy moc neohlížel na konvence, neřídil se pravidly a nevěnoval pozornost proměnám vkusu. Jeho svérázné práce nelze snadno zařadit, a přesto svým způsobem vypovídají o čase, místě a okolnostech, ve kterých vznikaly,“ dodává druhý z kurátorů výstavy Pavel Büchler.

Joska Skalník se během posledních dvaceti let ke své práci grafického designéra příliš nehlásil. Obvykle ji ani nezařazoval do svých malířských bilančních přehlídek. V letošním roce, kdy slaví své 70. naro-zeniny, se rozhodl tento segment své práce vystavit v reprezentativní šíři, umožňující pochopit nejen její estetický kód, ale i smysl v pozapomenutém klimatu reálného socialismu.

Kurátoři výstavy: Pavel Büchler a Karel Haloun
Architekt: Petr Pištěk

Exponáty zapůjčili:
Jazzová sekce – Artforum
Archiv výtvarného umění
Knihovna Libri prohibiti
Moravská galerie v Brně
Divadlo Činoherní klub
Divadlo Husa na provázku
Originální video journal
archiv autora a soukromí sběratelé

29. 4. 2018/ 16 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Karlem Halounem a Joskou Skalníkem
24. 5. 2018/ 18 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Karlem Halounem a Joskou Skalníkem

 Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Joska Skalník: My tancovat nemusíme