Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Rudolf Samohejl – Federace vztahů

15. 6.-21. 7. / Nevan contempo / Instalace

Do 21.7.2017 bude v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, přístupná velmi zajímavá a instalačně náročná výstava Rudolfa Samohejla: Federace vztahů.

Federace vztahů je výstava – sochařská situace – Rudolfa Samohejla pro galerii Nevan Contempo. Prostor podlahy navádí diváka do určité míry k pohybu. Nastavení pravidel je ale současně otázkou jednotlivce. Samohejl se sochařským situacím opakovaně věnoval v minulosti. Zatímco předchozí práce složité významové vrstvy spíše skrývaly, současná výstava je až bolestně exponuje na povrch. Text k výstavě: Tereza Hrušková

Rudolf Samohejl (*1987) pochází z Českých Budějovic. Před studiem sochařství na pražské VŠUP prošel SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Součástí jeho diplomové práce byla prostorová instalace ve veřejném prostoru Českých Budějovic. V minulosti se vícekrát zaměřil na již existující figurální pomníky. Teoretička umění Gabriela Kotíková jeho přístup trefně pojmenovala jako „vciťování do pocitů klasických soch“. Samohejl například ukazoval, na co se sochy dívají, nebo co slyší. Tímto způsobem ale upozorňoval na to, jakým prostředím je obklopujeme. Skrze sochařské dílo či intervenci často zrcadlí „okolí“, tedy prostor, který nezabírají, ale kde se vyskytujeme my.

rudolfsamohejl.cz

 Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Rudolf Samohejl – Federace vztahů