Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Matela: fotografie…

24. 7.-6. 8. / Galerie kritiků / Fotografie

Do 6.8.2017 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá konceptuálně-fotografická výstava Pavla Mately.

Pavel Matela
Profesionální fotograf a zkušený lektor fotografie, který vystudoval ITF Slezské univerzity v Opavě, FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a FA University of Derby. Kromě Studia PvM působil či působí i v dalších vzdělávacích institucí zaměřených na vizuální umění. V případě komerční práce se zaměřuje na zakázky z oblasti náročné produktové, portrétní a módní fotografie. Ve vlastní umělecké tvorbě a teoretickém výzkumu se zabývá možnostmi a reflexí fotografie jako výtvarného média.

http://www.matelastudio.com/Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Matela: fotografie…