Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž panelové výstavy Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

Od 4.12.2017 do 22.12.2017 bude ve 2. patře Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná panelová výstava Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Vernisáž výstavy proběhla 30.11.2017 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce (Hybernská 3, Praha 1) v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, pořádanou ve dnech 30. 11. – 2.12. 2017.

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Ve vybraných úryvcích je zde představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředí jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomíná rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachycuje tedy pouhý, a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž panelové výstavy Proměny Ovidia ve slovech i obrazech