Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ozvěn výstavy autorského šperku Řez / Schnitt

Do 30.6.2015 budou v Galerii Září, Heřmanova 35, Praha 7, přístupné zajímavé ozvěny výstavy autorského šperku Řez / Schnitt.

Schnitt / Incision – Současný šperk 2015

V rámci mezinárodní akce „Schmuck 2015“, konané vždy souběžně s veletrhem Internationale Handwerkermesse v Mnichově (11. – 17. 3. 2015), představila výstava „Schnitt / Incision“ aktuální přístup šesti českých autorů současného šperku: Stanislava Grebeníčková, Kateřina Matěchová, Pavel Opočenský, Jana Střílková, Jiří Šibor a Karel Votipka.

Kurátorsky se na výstavě podíleli Julie Bergmann a Jiří Šibor.

Název a současně i téma výstavy označuje nejen řez generační, ale také nejvíce používanou techniku autorů jakou je řez v materiálu a jeho odebírání. Zároveň také poukazuje na redukci dekorativních prvků v dílech a tím i na řez ve vývojové a po obsahové stránce prací.

Stanislava Grebeníčková *1954

je zkušená sklářka a pedagog. Vystudovala v ateliéru pod vedením Prof. Stanislava Libenského na VŠUP v Praze a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu u Prof. Sybrena Valkema. Věnuje se i velké sklářské plastice. Je bohatě zastoupená ve veřejných a soukromých sbírkách ve světě i v ČR. Její tvorba šperku vychází z řezů jednotlivých částí, které sestavuje a spojuje v geometrikých útvarech A které často vytvářejí prostorový dojem a klamou naši vizuální představu viděných skleněných broží.

Kateřina Matěchová *1983

Je nejmladším vystavujícím. Absolventka atelieru KOV na VŠUP v Praze pod vedením profesorů Vratislava Karla Nováka a Evy Eisler. Charakteristickým rysem její práce je využití v maximální míře možností daných materiálů a kladení důrazu na klíčový prvek uměleckého záměru a bezmezná trpělivost v kombinaci s až puntičkářským přístupem k tvorbě. V roce 2008 byla nominována na cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku a se svou diplomovou prací Samotvary v roce 2012 v kategorii Designér šperku roku. Tato kolekce získala cenu nizozemské Marzee Gallery „Annual Marzee Selection of Graduate Work Jewellery 2012 from International Academies and Colleges“.

Pavel Opočenský *1954

jeden z matadorů v oboru současného českého šperku a organizátor mnoha výstav v devadesátých letech minulého století. Po studiu bižuterie v Jablonci nad Nisou a zpracování kovů v Turnově emigroval v roce 1981 do New Yorku, kde se prosadil jako nezávislý tvůrce šperku z netradičních materiálů a zároveň započala jeho sochařská dráha, věnovaná rozměrným kamenům. Patří stále mezi nejaktivnější české šperkaře, včetně zastoupení ve veřejných a soukromých sbírkách, ale i počtem účastí na výstavách. Jeho práce nesou rys nekonvenčnosti a originálního řešení, odebírání a řezání materiálu volí dle použitého materiálu, a je jedno, zda se to týká jadeitu, bakelitu, plastických hmot, titanu nebo třeba snowboardu.

Jana Střílková *1976

autorka vystudovala Katedru Výtvarné Výchovy na PdF v Olomouci a předtím obor zlatník v Turnově. V roce 2000 byla oceněna 1.cenou za stříbrný ateliérový šperk Spolkem cechu zlatnického v Brně. Účastní se skupinových výstav. Ve svojí práci využívá techniky odebírání hmoty. Ve středu jejího zájmu stojí přírodní materiály, k jejím nejvýraznějším pracím patří šperky z hovězí kosti, kde obnažuje strukturu vnitřní stavby v kombinaci s přidaným kovem – převážně zlatem. Snahou je nacházet rovnováhu mezi tzv. obyčejným materiálem a drahým kovem.

Jiří Šibor *1966

Prošel studii zpracování kovů a mimo vlastní šperkařskou tvorbu se věnuje občasně i kovové plastice, podílí se na organizování výstav šperku, příležitostně píše na blog o současném českém šperku nebo se věnuje připravě katalogů k výstavám. Často vystavuje v zahraničních výstavách, je hojně zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách ve světě i v ČR. Ve svojí poslední kolekci prací vyřezává v nerez oceli segmety ploch s otvory, které pomocí nýtování spojuje v jeden celek v kombinaci se sklem nebo také s průsvitnými plasty. V řešení konstrukcí se snaží docílit souhry optických vlastností skla s kontrastem stínů vnitřních prostorů broží.

Karel Votipka *1964

Autor prošel nástrojářským studiem a oborem zlatník na Turnovské škole. Je zanícením znalcem kamenů, které používá ve své tvorbě. Jsou jeho celoživotní vášní. Brusy a řezy kamenů podřizuje vlastní invenci mimo standardní postupy a jeho dosažené výsledky jsou v mnoha případech velmi překvapivé i pro odborníky. V poslední sérii broží se zabývá převážně nefritem a buližníkem, z kterých vybrušuje.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ozvěn výstavy autorského šperku Řez / Schnitt