Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Olivier Adam: Buddhovy dcery

Do 28.2.2017 bude v konírně Paláce Kinských Národní Galerie, Staroměstské náměstí 12, Praha 1, přístupná krásná výstava fotografií Oliviera Adama: Buddhovy dcery.

Fotograf Olivier Adam spolu se svou ženou – novinářkou – Dominique Butet dokumentují již více než osm let cestu buddhistických mnišek v Himálaji. Fotografická práce Buddhovy dcery začala v pěti klášterech v severní Indii, blízko Dharamsaly, v místě kde v roce 1959 Jeho Svatost dalajlama a tisíce tibetských uprchlíků našli útočiště po protičínském povstání v Tibetu. V roce 1987 byl založen Projekt tibetských mnišek (Tibetan Nuns Project), který zajišťuje vzdělání a rozvojovou pomoc pro tibetské mnišky v Indii. Díky němu byly otevřeny základní i vyšší školy a vzrostla vzdělanost mnišek, která jim mimo jiné umožnila praktikovat filozofické debaty, dříve přístupné pouze mnichům, či studovat buddhistickou filozofii. V prosinci letošního roku bude dvaceti mniškám poprvé v historii udělen titul gešema, který je obdobou doktorátu z buddhistické filozofie. Díky tomu se pak mohou stát učitelkami v ženských klášterech. Obřadu se zúčastní Jeho Svatost dalajlama, který rovnoprávnost žen v buddhismu velice podporuje.

Výstavu v paláci Kinských, kde sídlí také  stálá expozice Umění Asie, pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s neziskovou organizací MOST ProTibet, která od roku 2004 podporuje vzdělanost a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, seniorů, buddhistických mnichů a mnišek.

Projekt můžete podpořit zakoupením speciálních tisků fotografií na výstavě nebo přes webové stránky  www.buddhovydcery.cz.  Výtěžek z prodeje bude věnován na rozvojové aktivity MOSTu ProTibet – na podporu vzdělání a zlepšení základních životních podmínek buddhistických mnišek v severní Indii. Projekt je zaměřen také na zachování tibetské kultury a tradic.

Olivier Adam (1969) pracuje jako nezávislý fotograf a působí jako učitel na škole fotografie Augusta Renoira v Paříži. Patří k humanistické tradici, ve své práci se zaměřuje na dokumentování posvátného a lidského. Pravidelně přispívá do anglických i francouzských časopisů. Kromě toho rovněž pravidelně pracuje  jako fotograf pro kancelář Jeho Svatosti dalajlamy  během jeho návštěv v Evropě. Se svou ženou Dominique Butet spolupracují na řadě charitativních projektů s neziskovými organizacemi, které podporují mnišky v Himálaji.

Výstava se koná pod záštitou Jeho Svatosti dalajlamy, ve spolupráci s iniciativou MOST ProTibet a je součástí doprovodného programu konference Forum 2000 – Festivalu demokracie.

Fotografie: Olivier Adam
Text: Dominique Butet
Kurátorka výstavy: Irena Šorfová
Grafický design: Hedvika MarešováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Olivier Adam: Buddhovy dcery