Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Müsli – skupinové výstavy objektů, šperků a obrazů

10. 3.-8. 4. / Kuskovu / Design

Do 8.4.2016 bude v Galerii Kuskovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, přístupná skupinová výstava objektů, šperků a obrazů Müsli.

Vystavují:
Magda Bártová, Pavlína Čambalová, Václav Dvořák, Lukáš Kučera, Iveta Kučerová, Libuše Pražáková,
Vít Stoklasa, Jana Střílková, Marta Švajdová

Srdečně Vás zveme na skupinovou výstavu 9 mladých výtvarníků, které spojuje absolutorium na Střední umělecko-průmyslové škole v Turnově. V roce 2013 někteří z nich představili v Galerii KusKovu svou tehdy aktuální práci, letos přicházejí v částečně obměněné sestavě a nabízejí stejně různorodou prezentaci – šperky, kované objekty, skleněné plastiky i obrazy. Název výstavy „Müsli“ odkazuje právě k této různorodosti a vyjadřuje naději, že stejně jako tato směs rozličných vloček a sušeného ovoce, která se na konci výrobního procesu stává chutným pokrmem, i jejich jedinečné originály vystavené v prostoru galerie spolu souzní a vytvoří něco krásného.

O jednotlivých autorech:

Magda Bártová je šperkařka směřující svou tvorbou k abstraktnímu pojetí šperku. Pracuje převážně se stříbrem, které zpracovává tradičními šperkařskými technikami. Inspirací jí je křehkost života, vnitřní svět, skrytá krása, linie a poezie. Na výstavě představí převážně výrazné šperky s jemnou prostorovou kresbou.

Pavlína Čambalová je sklářská výtvarnice, jejíž jméno má v oboru uměleckého zpracování skla skvělý zvuk. Experimentuje s technikou rytí skla, většinou vnímanou jako tradiční, komorní technika, a posouvá její hranice. Objekty z optického a hutního skla doplňuje převážně figurální nebo portrétní rytinou. Sama o své tvorbě říká: „Věnuji se především „užité filosofii“, neboli úvahám o „obyčejných“ dějích našeho života, které pozoruji a bez hodnocení se je pokouším proměnit v ryté skleněné objekty.“
Krom četných výstav v České republice, představila své práce na samostatných i skupinových výstavách v čínské Šanghaji, japonské Toyamě, v německém Mnichově a Frauenau nebo francouzské metropoli Paříži. Od roku 2014 převzala vedení Školy Jiřího Harcuby, který byl také jejím velkým učitelem a vzorem.

Václav Dvořák zamířil po absolvování SUPŠ Turnov zamířil na stáže k předním italským uměleckým kovářům a absolvoval i stáž ve společnosti Fyrkuna Metal Works v Liberii.
V roce 2014 založil vlastní studio. Jeho práce stojí na hranici řemesla a produktového designu. Vytváří šperky a jiné užitné předměty, které jsou inspirovány designovou tvorbou, ale nevytrácí se z nich rukodělný detail. Tvary vychází z chladných, technických linek a nebojí se mechanických detailů.

Lukáš Kučera je dalším uměleckým kovář v této skupině. I on po studiích vycestoval na zkušenou do Itálie, kde pracoval v dílnách Roberta Giordaniho a Claudia Bottera.
Lukáš se věnuje volné tvorbě i užitému umění, na nichž nechává vyniknout postupy tradičního kovářského řemesla.

Iveta Kučerová vystudovala zlatnictví na SUPŠ A VOŠ v Turnově a následně Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů na VŠCHT v Praze. Vystudovaný obor také neopustila – je zaměstnancem Východočeského muzea v Pardubicích, ač momentálně na mateřské dovolené. Přesto ji neopouští nutkání vyjádřit okolní vjemy a na společné výstavě se bude prezentovat kolekcí jemných stříbrných šperků inspirovaných dětskými papírovými skládačkami.

Libuše Pražáková pokračovala po ukončení turnovské „šutrárny“ ve studiu na fakultě umění Ostravské
univerzity v Ostravě. I ona hledala zkušenosti v zahraničí a v rámci studia absolvovala dvouletou stáž zaměřenou na malbu a grafiku v Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech.
V současné době se věnuje hlavně malbě a sochařství a od realistických maleb se postupně posouvá až k abstraktní formě. Její nejnovější tvorba je inspirována lesem, ve kterém hledá zklidnění – protipól dnešní rychlé době – a místo k meditaci a návratu do šťastného dětství.
Vítězslav Stoklasa ml. – jeho cestu do lavic a dílen SUPŠ v Turnově předurčila rodinná tradice. Vystudoval zde obory Umělecké odlévání a Umělecké kovářství a zámečnictví, na které navázal na Západočeské univerzitě, obor Socha a prostor u prof. akad. soch. Jiřího Beránka. Ve své práci, která také využívá tradiční kovářské technologie, nechává vyniknout síle a v reálném i abstraktním smyslu „hmotnosti“ použitého materiálu. Jeho socha „Moje místo“, ve které zpracoval žebra starých radiátorů, je dominantou celé výstavy.

Jana Střílková, šperkařka, která pro svou tvorbu objevila v současné tvorbě ne zcela obvyklý materiál – hovězí kost. Pracuje s ní již patnáct let a za tu dobu vznikly kolekce čistě kostěné nebo doplněné dalšími materiály. O nejnovější sérii šperků říká: „Spojila jsem dva prastaré materiály – pro některé bezcennou kost a ceněné ryzí zlato. Kost mě přitahuje, protože je velmi příjemná, teplá a lehká. Díky plátkovému zlatu vynikla jedinečná struktura tohoto přírodního materiálu.“

Marta Švajdová je další šperkařkou, která na výstavě „Müsli“ představí svou aktuální tvorbu. Pracuje především se stříbrem, které kombinuje s různými, pro šperk více či méně obvyklými materiály. Tvarově vychází především z přírody a jejích organických struktur.

O galerii:
Galerie KusKovu ve své stálé expozici prezentuje umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho kombinací s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převážně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a profesionální zpracování. Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem, ale i jinými materiály a médii.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Müsli – skupinové výstavy objektů, šperků a obrazů