Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martin Lukáč a Roel Van Der Linden: Painter&Painter

11. 10.-6. 11. / Galerie kritiků / Malba

Do 6.11.2016 bude v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, přístupná výstava Martina Lukáče a Roela Van Der Linden: Painter&Painter.

Laureát 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016, Martin Lukáč, ve své malířské práci často odkazuje na vizuální tvarosloví minulosti, zvláště období modernismu či socialistického realismu, avšak pozorně se od něj odchyluje dekonstrukcí a analýzou vnějších forem. Ovlivněn všudypřítomnou obrazností pop-kultury, dospívá ve svých obrazech k implementaci lidské figury, vyjadřující intenzitu jeho vnitřních pocitů a impulzů. Pokud rituál malby vnímá jako obecný fetiš nebo klišé, hledá nové způsoby vyjádření, v němž své emoce převádí do expresívního malířského gesta.

Ve společné výstavě s holandským umělcem Roelem van der Lindenem, nazvané Painter&Painter, vytvořili spojenými silami monumentální plátna, fungující jako diptychy, jež vytvářejí pozoruhodnou instalaci v prostoru Galerie kritiků.Fotografie z výstavy