Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lucia Horvátová, Marek Jarotta / Paralelné územia

9. 1.-4. 2. / Galerie Prokopka / Malba

Do 4.2.2017 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava Lucia Horvátová, Marek Jarotta / Paralelné územia.

ŠVU, kde také studoval Marek Jarotta ( narozen 1988 ). Oba se hlavně věnují malbě, každý pracuje ovšem jiným způsobem. Společnými znaky tvorby je mapování určitého prostředí a kladení důrazu na psychologické vyznění. Horvátová propojuje uvolněný malířský rukopis s kontrastní barevnou škálu, kterou směřuje do individualních hlubin. V obrazech neklidně těkají krystalické formy jsou symbolikou fyzické stránky lidské mysli. Jarottův projev je o poznání úspornější, klidná až tíživá, soustředěná často používá monochromní barevnost. K malbě přistupuje trochu neosobně, odtažitě, popisuje tranzitní místa ( čekárny, letištní haly aj.), zvyšuje napětí detailním záznamem chladné reality a nekonečně tak prodlužuje dobu čekání.

Výstava Paralelné územiá je založena hlavně na kontrastu forem tvorby obou autorů, citlivost oproti racionalitě, výrazovost x úspornost projevu, subjektivní pohled x neosobní anonymita, abstraktní prostor x reálné místo, extrovertnost x introvetrnost aj.. Přestože jsou tyto znaky na první pohled velmi odlišné spolu vytvářejí dobře fungující celek, který vedle sebe zvyšuje atraktivnost toho druhého. Oba autoři mají za sebou řadu společných I samostatných projektů, stáží i ocenění. Instalace v Galerii Prokopka navazuje na bratislavský výstavní projekt PARAreality z roku 2015 realizovaný v Galerii MINIART. Marek Jarotta získal v roce 2013 umístění na 2.místě ceny VÚB malby. Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více:

luciahorvatova.com

marekjarotta.sk/

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy