Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Linda Čihařová a Jana Křížová: Průřezy krajinou

10. 11.-6. 12. / Galerie kritiků / Malba

Do 6.12.2015 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná výstava obrazů Lindy Čihařové a soch Jany Křížové: Průřezy krajinou.

Základní inspirací obou umělkyň je krajina, její tvářnost a struktura jako přirozené životní prostředí. Čihařovou zajímají výzkumy ekologů s úvahou, jakou stopu zanechávají v přírodě zásahy člověka. Plastiky Křížové pracují s motivem vody a jejím symbolickým významem pro život člověka.

Linda Čihařová k výstavě píše:

„Uvidíte sérii fotografií NANOSPOLEČENSTVÍ a obrazů ZOOM IN SCAPES.
Obě série jsou inspirované snímky z elektronového mikroskopu, v nichž jsem hledala kompozice, které mi připomínaly morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.
Sochařka Jana Křížová doplní výstavu velkými dřevěnými objekty.“

Doprovodné přednášky:
2.12.2015 v 10.30h MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM AV ČR): Vliv znečištění životního
prostředí na zdravotní stav populace
2.12.2015 v 16h Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. (ÚEM AV ČR): Příroda a člověk

Kurátorka výstavy Vlasta Čiháková Noshiro

Více info i na:
http://www.lindacihar.com/
http://www.galeriekritiku.cz/Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Linda Čihařová a Jana Křížová: Průřezy krajinou