Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamila Ženatá – Podivuhodná květina

Pouze do 19.7.2018 bude v galerii v podpalubí (A)VOID Floating Gallery na náplavce u Výtoně / Železničního mostu, Praha 2, přístupná zajímavá a hustá výstava Kamily Ženaté – Podivuhodná květina.

Výstavu pořádají Galerijní Laboratoř a (A)void Floating Gallery.

Výstavní sezónu Galerijní Laboratoře v letošním roce otevírá svou site-specific instalací vizuální umělkyně a skupinová psychoanalytička Kamila Ženatá. Její tvorba koresponduje s tématem výstavní sezóny, kterým je motiv paměti a archivu. Projekt Galerijní Laboratoře po uplynulých letech už nenaleznete přes léto v kapli na periferii Prahy, ale přímo v „centru dění“, na pražské náplavce, na lodi, kde sídlí experimentální prostor (A)void Floating Gallery, která nám dočasně poskytla azyl. Kamila Ženatá vystudovala AVU v grafickém ateliéru profesora Ladislava Čepeláka, ale v její tvorbě je možné nalézt četné mezioborové přesahy, vyplývající z vnímání vizuálního umění jako rozmanité struktury, kde se jednotlivé oblasti autorova zájmu navzájem prostupují. Z technického hlediska se věnuje malbě, fotografii a videoartu či instalaci s audiovizuálními prvky. Zejména v poslední době vytváří umělecké intervence pro konkrétní, často negalerijní prostor, které lze zařadit do kontextu site-specific instalací nebo netradiční scénografie. Mimo jiné integruje do své tvorby i text jako specifickou součást tvorby pojímané jako proces prožívání, kde je sekundární součástí díla záznam vzpomínek či struktura rozmanitých asociací. Lze hovořit o specifickém konceptuálním umění se silným emocionálním, chcete-li expresivním nábojem. Důležitou součástí mnohdy dlouhodobých projektů Kamily Ženaté je podobně jako v umění západní Evropy a Ameriky, vycházejícího z feministického diskursu, např. téma individuální či kolektivní paměti, role žen ve společnosti, role podvědomí, či zasutá traumata a fobie. V některých případech vstupuje svým dílem do historicky exponovaných míst, kde se pokouší z pozice tvůrce reflektovat obdobně jako někteří její kolegové, např. Jiří Sozanský, historická traumata přítomná v českém prostoru. Jde o site-specific instalaci z roku 2013 nazvanou Ženský dvůr, realizovanou pro Památník Terezín. Zatím asi nejvýznamnějším počinem Kamily Ženaté byl výstavní triptych nazvaný Horizont událostí, na kterém spolupracovala s řadou dalších autorů. Tento participativní projekt vznikl v úzkém provázání s terapeutickou praxí Kamily Ženaté. Přibližně od roku 2014 se v jejím ateliéru scházela terapeutická skupina podstupující sebepoznávací zkušenost. Z těchto psychologických experimentů vznikl výstavní triptych, který byl prezentován v podzemním prostoru Karlín Studios 2015, dále v centru alternativního divadla Venuše ve Švehlovce v roce 2016 a také v Centru současného umění DOX 2017. Aktuální instalace Kamily Ženaté nazvaná Podivuhodná květina, zachycuje linii snů několika generací žen.

Kurátor: Matouš Karel Zavadil

Více info na : www.galerijnilaborator.cz   www.kamilazenata.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kamila Ženatá – Podivuhodná květina