Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kamil Lhoták : Na křídlech grafiky

8. 11.-26. 11. / Galerie Hollar /

Do 26.11.2017 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Kamil Lhoták : Na křídlech grafiky. Otevřeno denně 10-12 / 13-18 hodin, mimo pondělí.

Kurátor výstavy: Libor Šteffek

Doprovodný program:

SO 11. 11. 2017 v 15 hodin – Komentovaná prohlídka za účasti kurátora výstavy Ing. Libora Šteffka, autora monografie Kamil Lhoták – Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, spojená s představením jeho nové knihy Kamil Lhoták – Obrazy

PO 13. 11. 2017 v 17 h – Neznámý známý Kamil Lhoták / pořádá Spolek českých bibliofilů, KPH, SČUG Hollar

Kamil Lhoták (1912-1990) kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úroveň malby a opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je výrazem nejvyšší profesionality umělce. Své působení v tomto oboru zahájil v roce 1944, kdy spolu s dalšími umělci Skupiny 42 přispěl drobným leptem, nazvaným Periferie, do souboru prací In memoriam Františka Janouška.

V následujících letech pak i přes souběžnou aktivitu v mnoha jiných oblastech (malířská tvorba, ilustrace do knih, práce pro animovaný i hraný film, návrhy kostýmů, vydávání vlastních knih a další) vzniká každoročně několik desítek grafických prací. Po úvodním prozkoumání možností se nejvíce využívanou technikou pro umělce stává suchá jehla, a ta převažuje v jeho dílech až do počátku 60. let, kdy je na této pozici vystřídána stále častějšími litografiemi. Na konci sedmdesátých a v osmdesátých letech se pak v tvorbě umělce začínají ve větším rozsahu také objevovat práce vyhotovené technikou serigrafie.
Během svého života vytvořil Kamil Lhoták celkem více než 660 grafik a pravidelné seznamování publika se svou tvorbou považoval za svou stavovskou povinnost. Jednou z nejvýznamnějších platforem v tomto směru byl pro něho právě Hollar, na jehož půdě proběhlo v minulosti několik umělcových výstav, na které stávající výstava navazuje formou představení mnoha desítek grafických prací, pokrývajících v širokém rozsahu celé období Lhotákovy tvorby. / Libor ŠteffekFotografie z výstavy