Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Jiřina Hankeová + Jitka Válová: Dvě z Kladna

1. 6.-28. 6. / Galerie Artinbox / Fotografie

Do 28.6.2018 bude v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jiřina Hankeová + Jitka Válová: Dvě z Kladna – fotografie, kresby, litografie.

Kurátoři: Jiří Hanke + Nadia Rovderová

Text Nadii Rovderové k výstavě:

Zdá se poněkud paradoxní, že Kladno, jako průmyslové, dělnické město, může být místem silně inspirativním pro umělce, a dokonce pro ženy umělkyně. Důkazem jsou dvě z nich, které představí červnová výstava v Artinbox Gallery. Jednou z nich je Jitka Válová (1922 – 2011), která se svým dvojčetem Květou (1922 – 1998) v Kladně celý život tvořila a nasávala inspiraci. Podobně je tomu i u Jiřiny Hankeové (*1948), která zde celý život tvoří obklopena podobně tvůrčí rodinou – manžel Jiří Hanke je fotograf, zakladatel a kurátor Malé galerie České spořitelny v Kladně, dcera Lucie (1977) se věnuje m. j. fotografii a hudbě a syn Michael (1972), sice začal fotografovat poměrně pozdě, přesto byl v minulém roce oceněn v soutěži World Press Photo.

Na výstavě v Artinbox Gallery představíme v malém sále tvorbu Jitky Válové – kresby úhlem a litografie z posledních let, kdy už žila sama po smrti své sestry – dvojčete. Silně působící figurativní kompozice z let 2009 – 2011 jsme doplnili o dvě velkoformátové barevné litografie z roku 2001 Valcíř a Kovář. Nerozlučné tvůrčí propojení se sestrou Květou Válovou připomeneme souborem litografií Zastavení, který Květa a Jitka vytvořili společně v roce 1996. Litografie Jitky Válové Výskok a pád (2009) je symbolickým ztvárněním let 1968 a 1989 v české společnosti. Soubor dvaceti děl završuje kresba Tři kostlivci, která se formálně poněkud liší od tvorby Jitky Válové, jak ji známe. Kresba úhlem vznikla pár týdnů před smrtí autorky a je tušenou předzvěstí konce jejího pozemského bytí.

Expozice Jiřiny Hankeové ve velkém sálu a foyer galerie představí hlavně nejnovější tvorbu z let 2013 – 201 (cykly: Stíny, 2013; RGB-Y, 2013; Totéž jako jiné, 2015 – 16; Jaro / léto / podzim / zima, 2016; Ztráty a nálezy 2016 – 18). Z dřívější fotografické tvorby uvedeme soubor Světlo a tvar (2004) a Cyklické krajiny (2010). Silný cit pro poezii a bravurní hra s možnostmi barevné fotografie, kde veselou barevnost střídá jemná hra s odstíny šedi, kreslí intimní portrét umělkyně, která skrz citlivé ztvárnění zdánlivě banálních zátiší, předmětů, krajin, vytváří nové světy a těm starým a okoukaným dává nový život a významy. Její výraz je nepokrytě ženský, vytváří mini příběhy a fascinující zátiší z předmětů náhodně nalezených na ulici, ale rovněž ze zeleniny, kterou v kuchyni za chvíli poseká do polévky. Vidí poezii v krajině, v kuchyni, v obývacím pokoji, ve stínech i barvách, vytváří nové světy, příběhy a identity… Hravost, citlivost, sebereflexe a vnímavost k zdánlivým maličkostem jsou stavebními prvky jejího fotografického projevu, který máme tu čest prezentovat u příležitosti autorčina letošního kulatého jubilea.

Nadia Rovderová, Praha, květen 2018

 Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Jiřina Hankeová + Jitka Válová: Dvě z Kladna