Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Valenta. Dech ikon, řeč meditace

4. 2.-7. 4. / Museum Kampa / Kresba

Do 7.4.2019 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, v konírně přístupná zajímavá a krásná výstava Jiří Valenta. Dech ikon, řeč meditace.

Výstava představuje tvůrčí cestu Jiřího Valenty z období 60. a 70. let, která pramení v zemitých materiálových strukturách a ústí v nadpozemsky cítěnou malbu bílou na bílé. Rozměrná informelní deska (Koláž II) z roku 1960 symbolicky otevírá výstavu a nastíní Valentovu tvůrčí senzibilitu, která vždy směřovala k řádu, jež se slovy Františka Šmejkala, „zrodil z překonání hmoty duchem.“ Soubor obrazů z 60. let na téma Portrét Situace (1965) či Portrét Zvěstování (1966) diváka přivede k okupačnímu roku 1968, kdy Jiří Valenta odešel do emigrace, konkrétně na severní cíp Německa do Hof Dodau u Eutinu. Zde vytvořil cyklus devíti obrazů Pocta Mistru Theodorikovi, s podtitulem Devět pokusů o zavěšení člověka do prostoru (1968) a konvolut leptů Dodauer Biliard (Antropometrická cvičení) z roku 1969.
Po roce 1970 se Valenta přesunul do Plönu. Existenční nutnost je dovedla k pasířskému řemeslu, které citlivě využíval v cyklu Votivních desek Pro sv. Lalu a v cyklu Votivních desek o sv. Krappovi (1970). Právě deska o sv. Krappovi v dialogu se soubory křehkých papírových koláží představuje jádro druhé části přehlídky. V roce 1977 Valenta z vlastního rozhodnutí uzavřel malířskou tvorbu a po zbývající léta se věnoval fotografii. Své poslední obrazy vkládal do bílých hlubokých rámů, pietně překrýval sklem a upevňoval na širší podkladovou desku jako schrány. Valentovo celoživotní téma setkání člověka s vyšším řádem univerza, jež od počátku formovalo jeho tvorbu, zde dosáhlo plnosti smyslu a duchovního naplnění.

kurátorka: Ilona Víchová

Všechny ukázky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Valenta. Dech ikon, řeč meditace