Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Jaromír Kubát: Tech Art

Do 13.1.2017 bude v Knihovně Antonína Švehly (Zemědělské a potravinářské knihovně), Slezská 7, Praha 2, přístupná výstava Jiřího Jaromíra Kubáta: Tech Art.

Práce J.J.Kubáta jsou zastoupeny ve sbírce významného českého umělce Jiřího Koláře, kteří si některá svá díla vyměňovali. Je zastoupen v soukromé sbírce v Bostonu v USA a jedno jeho dílo vlastní také zakladatelka Muzea Kampa paní Meda Mládková. Ve svých sbírkách je mají  umělecký kovář Jaroslav Válek nebo fotograf Leoš Chodura. Účastní se pravidelně se svými díly aukcí filmových klapek ve Zlíně, prvně roku 2013. Roku 2012 stanice Českého rozhlasu Vltava natočila a vysílala rozhovor s J.J. Kubátem o jeho tvorbě pod názvem „Řeč věcí.“

Jiří Jaromír Kubát (nar. 22.2.1945) se vyučil v Motorletu soustružníkem, maturitu složil při zaměstnání. Navštěvoval řadu škol a kursů v oborech fotografie, dějiny umění a estetika. Pracoval na různých vývojových pracovištích jako mechanik-technik. Nyní pracuje v oddělení geotermiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Od mládí fotografuje, nyní se zabývá především leteckou fotografií. Asambláže začal vytvářet v 70. letech.

Jeho pracovní postup lze charakterizovat jako asambláž, což je v umění technika uplatňující v trojrozměrném díle montážní princip. Vyvinula se z plošné koláže tím, že do obrazu začlenila trojrozměrné předměty. Montáží jsou integrovány do celku nejrozličnější materiály, nalezené i vytvořené objekty, technicky jsou spojovány svářením, montováním, sesazováním, lepením, šroubováním, sbíjením apod. Obraz se narozdíl od koláže prostorově rozvinul, ale stále ještě zůstává připoután k ploše a zachovává si reliéfní povahu. Postup montáže použil mimo jiné kubismus, surrealismus, ddaismus, konstruktivismus a další umělecké proudy druhé poloviny 20. století. K prostorovému uvolnění dochází až na technikou akumulace, což je metoda, kterou J.J. Kubát ve své tvorbě rovněž využívá. Akumulace znamená soustředění stejných nebo rozličných předmětů běžné potřeby a jejich uspořádání do reliéfů uzavřených do schránky zvýrazňující jejich novou estetickou funkci. Techniku akumulace používali často sochaři nového realismu, např. Arman, Tinguerly, Cesar, J. Chamberlain. Jiří Jaromír Kubát oba postupy případ od případu kombinuje.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Jaromír Kubát: Tech Art