Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jiří Černický: S drakem v zádech

Do 17.2.2019 bude v Centru současného umění Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupná v 1.patře a v podzemí velmi zajímavá výstava Jiří Černický: S drakem v zádech.

Kurátorka: Edith Jeřábková

Výstava se zaměřuje na rané práce Jiřího Černického, které zpětným pohledem odkrývají touhu propojit vědu s jinými způsoby percepce a téměř jinými stavy vědomí. Propletenec racionálních a iracionálních kroků vedených různými transformačními procesy nás má informovat o tom, že bez aktivního a fyzického vstupu subjektu do zkoumaného pole není komplexnějšího poznání světa, který je složitější a zamotanější, než se může zdát. Toto rané dílo autora je poznamenané historickou nepřítomností internetu a Wikipedie a je nerozlučně spjato s místem jeho rodného města Ústí nad Labem, kde specifické spojení toxického a přírodního prostředí pomohlo dotvořit Černického rozervaně romantický vztah k vědě a ekologii, který byl a je vzdálený ekologům i vědcům. Dokumentace jeho raných akcí se tak časem staly i dokumentacemi prostředí přírodně-chemicko-uhelného regionu na počátku privatizačního období.

Jiří Černický, stejně jako jeho dílo, je autor plný protikladů, které však mají svůj význam a jsou spojeny komplikovaným etickým poselstvím. Mísí objektivní informace s fiktivními konstrukty, distanci s přímými vstupy, moderního hrdinu s postmoderní fluiditou, vědu s emocemi. Na uměleckou scénu vstoupil začátkem 90. let 20. století a významně jí přispěl svými ranými performancemi a happeningy i pozdějšími vědecko a politicko–poetickými videi, objekty, instalacemi a kontinuální reflexí malířského média.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jiří Černický: S drakem v zádech