Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy

končí 21. června / Galerie PRE / Malba

Do 21.6.2019 bude v Galerii PRE, Pražská energetika, a. s., budova B, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 – Vršovice, přístupná zajímavá výstava Jana Paula – Čínské fragmenty a obrazy.

Akademický malíř Jan Paul (1956) představí v Galerii PRE v Praze české veřejnosti poprvé cyklus Čínské fragmenty, který je inspirovaný pobytem autora v Číně v roce 2013. Soubor kombinovaných technik na papíře, adjustovaných v Číně do tradičního vertikálního závěsu, doplňuje ukázka z malířské tvorby, instalovaná v dolním podlaží výstavní síně. Jan Paul v cyklu Čínské fragmenty usiloval o zachycení čehosi svébytného z čínského prostředí, a snažil se vyjádřit pocity ze země s odlišnou kulturou. Při práci použil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty a vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními znaky, která otiskoval do obrazu. Cyklus je koncipován jako střetávání výtvarných forem evokujících vizualitu, s kterou se v Číně setkal.
Obsahem obrazů je vyjádření lidského údělu, existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střetu fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Ke své práci autor v roce 2006 napsal: „Hnětu dlaněmi temnotu, onu obávanou nicotu, a prsty v ní zažehuji světlo věčnosti, abych vzkřísil naději v temných stínech smrti“. Autor vnímá v destrukci těla a v zániku hmoty ono podstatné sdělení, nadčasové světlo, které odnikud nikam nesměřuje, ale které se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou.
Jan Paul je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, a v českém malířství je významným a neopomenutelným solitérem. Žije a pracuje v Praze.

Celý cyklus byl v roce 2014 převezen do Číny, kde byly jednotlivé obrazy „zarámovány“ do formy svitků – textilních paspart s dřevěnými konzolemi. Celý soubor byl následně vystaven v kulturním paláci „Centrum aktivit mládeže“ ve městě Statek čínsko-československé družby. Vernisáže výstavy se tehdy zúčastnilo přes 400 návštěvníků. Fotodokumentace zde:
https://goo.gl/photos/i7N3wHCZ6vMQDPzo7

Galerie PRE zahájila činnost v roce 1998 v provozní budově ředitelství Pražské energetiky. V reprezentativních prostorách galerie se uskutečnilo za dobu její existence již více než sto dvacet zajímavých výstav umělců zvučných jmen i začínajících talentů.

Galerie u koní je první dolnopočernická open-airová galerie na světě. Její provoz byl zahájen v den slavnostního otevření ulice U Koní 18. září 2004. Galerie je otevřena jak méně známým lokálním tvůrcům, tak věhlasným umělcům z celého světa.

Vernisáž byla doplněna představeními čínských souborů.

www.fb.me/agenturaGejzir
www.paul.cz
www.fb.me/Galerieukoni

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy