Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Sýkora – Save As Untitled

27. 6.-25. 8. / Garage Gallery Karlin / Malba

Do 25.8.2018 bude v nově otevřené Garage Gallery Karlin, Vítkova 7a, Praha 8 – Karlín, přístupná zajímavá výstava obrazů Jakuba Sýkory – Save As Untitled.  Otevřeno St – So 14:00 – 18:00.

Text kurátora výstavy Petra Vaňouse:

Jakub Sýkora (nar. 1984) patří mezi mladé autory, kteří ve své malbě prověřují možnosti propojování racionalizovaného světa informačních technologií (včetně jeho grafického rozhraní) a vizuálního jazyka malovaného obrazu. Mezi oběma východisky vzniká vztah. Ten je rozvíjen jako podmnožina čehosi rozporného, co je z jedné strany vnímáno a budováno systematicky, aby z druhé strany bylo nabouráváno, zastavováno a rušeno nějakou chybou, gestem, omylem či intuicí. Právě napětí mezi systémem a chybou vytváří prostor pro konstituci živého obrazu, který promlouvá o přirozené lidské reakci na umělou situaci uživatele, tj. někoho, kdo reaguje na stav určité „předpřipravenosti“ a operační danosti. Stačí překlep, trocha nepozornosti, roztržitosti a věci se začnou dít…

Jmenuje-li se výstava Save as untitled, jednoznačně odkazuje k procesu otevřené činnosti a ke stavu meziuložení dat do paměti počítače. Je to právě jazyk počítače, který používá tyto uživatelské pojmy, a šíří tak new speak digitálního světa, který zpětně formuje nejenom naše myšlení a vnímání, ale také schopnost orientace při práci s nástroji, jež nám umožňují uživatelsky cosi vytvářet a čehosi podstatného se dotýkat. Název demonstruje stav „rozpracovanosti“, který je možno kdykoliv opustit či odložit na později. Je to proces, s kterým jsme se naučili nakládat jako s neustále otevřenou možností, s otevřeným horizontem. V obrazech Jakuba Sýkory je to postupná systematizace nahodilých vizuálních asociací připomínajících počítačová okna, která jsou postupně skládána, korigována, přepracovávána, přetvářena a opět převrstvována, podobně, jako je tomu ve virtuálním prostředí datových nástrojů, ovšem s tím rozdílem, že v malovaném obraze vzniká důsledkem tohoto jednání jasná vizuální stopa, jež je analogií k paměti konkrétního použitého materiálu – barvy, kresby a kompozice. Jinak řečeno, máme před sebou pozorovatelný proces malby, jež se před našimi zraky utváří a proměňuje v konstituci obrazu, zároveň si však podržuje otevřenost výrazu. Ambivalence dokončenosti a nedokončenosti vstupuje do malířského záměru jako jeho nedílná součást a prověřuje v tomto směru i divákovu percepci. Obraz sám se stává procesuálním pohybem. Překlápí jazyk operačního systému počítače do výrazové artikulace obrazové vizuality, v níž je chyba nejenom povolena, nýbrž je jako konstituční prvek žádoucí, neboť obraz jako celek oživuje.

Ale nejedná se tu pouze o analogii ke světu počítačů a plynutí virtuálních dat. Podstatné je tu ironické přehodnocení vztahu k jakémukoliv uživatelskému systému. Oblíbená je v tomto směru u Jakuba Sýkory například IKEA se svými návody a manuály. Očíslované pokyny doprovázené jednoduchými grafikony a schématy vstupují do autorových obrazů jako součást jeho obrazové poetiky hned vedle vizuálních kódů z jiných, často velmi odlišných oblastí (např. z  reklamy, topografie, mimovolné paměti, grafických prvků, užitého ornamentu, nabídkových katalogů ad.). Autor svými posledními obrazy poukazuje na umělost celé situace. Rozkrývá skutečnost, že operační systémy mají tendenci používat reduktivní jazyk a tím konstruovat podoby komunikace na bázi co nejjednodušší a co nejvíce stejné. Distribuují stejnost, jednotnost, mechaničnost. Na kladené jednoduché otázky se nabízejí jednoduché odpovědi. Vše do sebe v uživatelském rámci pěkně zapadá a vše bezchybně funguje. Až do té chvíle, kdy si kriticky uvědomíme, že nežijeme (pouze!) v takto definovaném světě. Současná malba Jakuba Sýkory ironicky podrývá hravost konzumního světa, aby oživila malířský výraz obrazu a učinila ho co nejvíce aktuálním. A aby nám při zachování a interpretaci určité estetiky znovu otevřela oči ve směru svobodné malby a kritického myšlení.

Petr Vaňous, kurátor výstavy, červen, 2018

Jakub Sýkora (nar. 1984 v Rakovníku) absolvoval v letech 2006-2012 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Nová média II, Veronika Bromová; ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). V roce 2010 studijně pobýval na Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää ve Finsku. V roce 2013 se stal laureátem Ceny Jana Zrzavého a v roce 2014 finalistou Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy. Do kontextu současného umění zařadily autora především projekty Absolventi vídeňské a pražské akademie (2014, Schieleho centrum, Český Krumlov), Černý koně (2015, Richard Adam Gallery, Brno), Česko-rakouské hvězdy (2016, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl) nebo Metastázy obrazu (2017, Topičův salon, Praha). Naposledy samostatně vystavoval v pražské Galerii Vyšehrad (2016, Radiátor v křoví), v pražské Galerii PRÁM (2018, Gumová kalhota IKEA3000) a v Jan Čejka Gallery (2018, 8 a ½).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Sýkora – Save As Untitled