Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Kobliha: Ženy mých snů

Do 7.4.2018 bude v Galerii Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1, přístupná krásná a zajímavá výstava František Kobliha: Ženy mých snů.

Dílo Františka Koblihy (1877–1962) tvoří jeden z vrcholů české grafiky 20. století. Jde o tvorbu pevně spjatou s literárními předlohami a jeho snová obraznost k nim vytváří samostatnou básnickou interpretaci. Příběh Koblihova života a díla nezahrnuje výrazné propady či zvraty, většina jeho děl je vytvořena technikou dřevorytu, přesto jde o tvorbu nesmírně bohatou ve své hloubce a imaginaci. Se svým dílem řazeným k pozdnímu symbolismu došel až na práh artificialismu a surrealismu. Během života ilustroval a často i typograficky upravil více než 500 knih.

Výstava v Galerii Smečky nabízí průřez dílem Františka Koblihy s akcentem na první, nejsilnější období jeho tvorby, jejím jádrem jsou grafické cykly Prosté motivy, Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna, Máj, Pohádky a legendy, Balady, i dřevoryty z pražských cyklů (1913–1920). V Praze celý život nejen tvořil, ale také učil a aktivně se účastnil výtvarného i literárního dění. Na ně plynule navazuje tvorba po první válce reprezentovaná zejména cykly Pokušení sv. Antonína a cyklus věnovaný dílu E. A. Poea. Samostatnou částí jsou grafické listy z cyklů Ženy mých snů (1911–1918) a Ženy, které byly neutuchajícím zdrojem Koblihovy imaginace, tomu odpovídá i název výstavy a představení autorových obrazů a kreseb.

Výjimečnost výstavy Františka Koblihy podtrhuje fakt, že jeho poslední samostatná pražská výstava se uskutečnila v roce 1938.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Kobliha: Ženy mých snů