Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František & Ivan Hodonský

21. 3.-16. 4. / Galerie La Femme / Keramika

Do 16.4.2016 bude v Galerii La Femme, Bílkova 2, Praha 1, přístupná výstava děl Františka & Ivana Hodonských.  O Velikonocích otevřeno pátek – neděle. Pondělí 28.3.2016 zavřeno.

Malíř a grafik František Hodonský se narodil 19. února 1945 v Moravském Písku. V letech 1963 až 1969 studoval v ateliéru krajinářské malby u prof. Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1990 až 1997 byl profesorem na AVU v Praze a od roku 1998 je profesorem na Akademii umění v Bánské Bystrici na Slovensku.

V tvorbě Františka Hodonského je tradiční krajinomalba nahrazena přemýšlením o přírodě. Je spontánním malířem, bytostným koloristou. Nejčastěji pracuje se smaragdovou zelení, která vyvolává vzpomínky na příšeří lužních lesů, odlesky vodní hladiny a probleskující světlo. V devadesátých letech našel další možnosti výpovědi a to prostřednictvím reliéfu, objektů a barevných dřevořezů. Citlivou výpověď nalézáme jak na tradičních otiscích, které vznikají v malých nákladech, tak na dřevěné matrice. Hodonský patří mezi výtvarné umělce, kteří dokáží své prožitky z přírody vyjádřit i slovně – básněmi; vydal sbírku Krajiny – lazury.

Hostem Františka Hodonského bude jeho bratr Ivan Hodonský se svými keramickými plastikami.

Ivan Hodonský studoval na SPŠK Bechyně u prof. Dobiáše ml., věnuje se keramice, drobné plastice. Je členem Unie výtvarných umělců jihovýchodní Moravy, předseda Sdružení Břeclavských výtvarníků, předseda Sdružení Výtvarných umělců Moravských v Hodoníně, učitel ZUŠ Velké Bílovice.

Charakteristické pro autorovu současnou tvorbu je postupné zanikání hranic mezi volným a užitým uměním, kdy již převládá využití keramiky v sochařství. Čerpá své náměty v ženské figuře, krajině Pohanska  a Lednických rybníků. Tyto náměty se objevují na keramických stěnách v interiérech, keramických závěsných kachlech, talířích a figurativních objektech. Autor pracuje formou techniky polévání a propojování glazur, kysličníků kovů a barvítek.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František & Ivan Hodonský