Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Filip Buryán: Domácí cvičení

25. 7.-10. 8. / Café na půl cesty / Kresba

Do 10.8.2017 bude v Café na půl cesty, park Na Pankráci, Praha 4, přístupná zajímavá výstava Filipa Buryána: Domácí cvičení.  Všechny fotky z výstavy: Petr.

http://www.filipburyan.com

Text Ivo Janouška o autorovi k jedné z předchozích výstav:

Filip Buryán (nar. 1980, žije a tvoří v Dobrovici na Mladoboleslavsku) se uměleckou tvorbou začal zabývat na prahu dospělosti, jeho stěžejními výtvarnými technikami je kresba a malba. Pociťované rebelantství (které umělec dává najevo i stylizací svého vzhledu) vůči zatuchlosti společnosti, přes vnější osobní „look“ otevřenost a citlivost jeho duše ve spojení s touhou po sebevyjádření dává v tvorbě zaznít mnoha tématům a s nimi spojeným výrazovým prostředkům. Rozprostření témat – vyjádřené názvy děl – se odvíjí v okruzích imaginárních i stylisticky transformovaných reálných krajin (obrazy V poledne; Grébovka), v odrazech vzpomínek (V baru; V mléčném baru), v kompozicích se silným sociálním cítěním (Antikrist; Kolébka), výrazově se obrazy pohybují od snových výjevů (Snílek co nikdy nespí) přes expresivní díla (Nadějný sebevrah) až k pomezí abstrakce (Tajemství; Hra na odrazy). Autorovy obrazové kompozice takto ústí do symbolických dramat, která pro diváky mohou být spouštěčem pro vytváření spontánně se objevujících představ, i fantazijních dějů. Umělec se mnohdy k tématům vrací, jeho schopnost variačního rozvoje, reprodukce obrazových dějů v nových kombinacích – i přes někdy logickou neshodu konstrukcí s reálným světem – neztrácí humánní rozměr. Buryánovy obrazy jsou výkřikem ztrápené duše směrem ke světu, stanoviskem vůči němu, mementem a výzvou k nápravě věcí člověka. V obdobném duchu se rovněž odvíjí četné umělcovy kresby, zvláště ty s tématikou městských zákoutí (Sídliště; Doprava; Průmysl) a postulovaných osudů (Chudoba), výrazově silné jsou i figurální studie lidských postaviček (Mim; August), zaujetí dějinami vyjadřují portréty historických osobností (Raskolnikov;  Amundsen; Fidel Castro), osobní vztah tlumočí portréty umělců (mezi jinými je zpodobněn Franz Kafka; Rimbaud; Gustav Klimt, ale i například náš současník F. Skála). V celé své tvorbě takto Buryán vedle reflexe každodennosti aktivuje i obrazy v duši, tlumočí svoji cestu – navzdory k vnějšímu buřičství – k harmonizaci životního stylu, čerpá pohnutky a náměty z podvědomí, nevědomí kumuluje s vědomím, prochází cestou hledání a nalézání smíru duše, totiž cestou vedoucí i k hlubšímu sebepoznání.

Ivo JanoušekFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Filip Buryán: Domácí cvičení