Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact – Isolation

Do 15.3.2019 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova a pak cca 500 m), přístupná zajímavá a zneklidňující výstava Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact – Isolation.

Výstava Emmy Woffenden a Petra Stanického představuje dialog dvou sochařů a sklářů hledajících společnou prostorovou řeč. Tvorba Emmy Woffenden, absolventky londýnské Royal College of Art, doslova překypuje figurami a organickými tvary, pracuje s náznaky, pohybem a nadsázkou, kombinuje sklo s dalšími materiály a poskytuje tak jakousi sondu do hlubin lidského podvědomí. Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, skrze své kompozice a objekty ovládá a transformuje prostor a odhaluje tak jeho intimní, neposkvrněnou stránku. Krom toho však, podobně jako Woffenden, tvoří i intimní díla s figurálními motivy.

Úvodní text kurátora PhDr. Petra Nového k výstavě:

Každý umělec je individualitou se specifickým viděním světa, do kterého prostřednictvích svých děl vtahuje a vábí ty, jež se nechají zlákat. Jde o výjimečně křehký vztah intelektuální intimity mezi tvůrcem a divákem založený na vzájemné důvěře. Výtvarník svými pracemi vždy interaktivně vstupuje do konkrétního prostoru, v němž je prezentuje. Může jeho podobu aktivně využívat i měnit, nebo naopak programově ignorovat, tvářit se, že neexistuje, ale nelze. Stejně tak je tomu s divákem – lze s ním komunikovat mnoha způsoby, ale tvůrčí výpověď bez recepce spřízněných duší je možná arteterapií, ale nikoliv uměním. Výtvarník je tedy permanentně v mentálním stavu, jež bychom mohli nazvat kontaktní izolací. A to dokonce i ve vztahu k jinému umělci s obdobným naturelem, jako je tomu v případě Emmy Woffenden a Petra Stanického.

Tvorba Emmy Woffenden, absolventky slavné londýnské Royal College of Art, je od svých počátků v 90. letech 20. století sochařská. Nápaditě využívá vedle skla i dalších materiálů, motivicky blízké jsou jí figury a organické tvary, pracuje s náznaky, pohybem, cizí ji není nadsázka ani promyšlená, nikoliv pouze efektní provokace. Opakovaně se vrací k spirituálním tématům, zajímá ji člověk jako mnohovrstevnatá bytost, vznešená i komická zároveň, ráda pracuje s materiálovými i ideovými kontrasty.

V prvé řadě sochařem a až poté sklářem je též Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Sklo je pro něj jedním z oblíbených prostředků k vytváření objektů a kompozic, často s ambicí ovládnout prostor nebo v něm odkrýt jinou dimenzi. Jeho práce jsou ideově pregnantní, až puristicky čisté, pečlivě promyšlené a konstruované. Dokáže však stvořit i intimní solitéry, kde jej – stejně jako Emmu Woffenden – zajímá například figurální motiv.

Výstava Contact – Isolation nabízí vhled do tvůrčího myšlení dvou výrazných, zřetelně profilovaných, především však intelektuálně spřízněných uměleckých osobností. Pro Galerii Kuzebauch vznikla nová specifická díla, jimiž nás Emma Woffenden a Petr Stanický přesvědčují, že sklo a prostor je nosné téma, které může přinést ještě mnoho podnětných překvapení.

Petr Nový
Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
kurátor Galerie KuzebauchFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact – Isolation