Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eliáš Urban: Ciziny

Do 29.8.2019 bude v Galerii „Toyen“ v podzemí Informačního centra MČ Praha 3, Milešovská 1, Praha 3 (přímo na Náměstí Jiřího z Poděbrad), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Eliáše Urbana: Ciziny.  Otevřeno: Po, St 9 –19 hodin; Út, Čt, Pá 9 –16 hodin, vstup zdarma.

Autor o svém díle píše:

„Ve svých pracích se zabývám tématem prorůstání prostředí a dějů, které se v něm odehrávají. Na obrazech se tak například objevují postavy vykonávající divákovi napohled ne zcela logické činnosti vzhledem k místu, kde se výjev nalézá, popřípadě sama místa dostávají do ne zcela pravděpodobných kontextů
a vytvářejí tak jakési „harmonické nesoulady“, které mne zajímají.
Nesoulad ovšem není tím jediným, co v obrazu zpracovávám a co mne přitahuje. Může se jednat „pouze“ o skladbu dějů, nálad, 
prostředí a v neposlední řadě barev, které na diváka mohou působit a být nositelem mnou zprostředkovaného pocitu. Vizuálně mne inspiruje architektura a celková atmosféra města, které mne obklopuje i proto do obrazů umisťuji některé z reálných míst. Reálnost míst však není podmínkou, je jen jednou částí skladby.“

Prof. Jiří Sopko:

„Eliášovy obrazy rozvíjí a „definují“ naprosté propojení tématu a formy, malba se stává stejně tak tématem jako klíčem k „metatématu“. Zvláštní hra s obsahy, absurdita a jemný humor je implicitně skryt, či naopak vyjevován až na výjimky skrze malířský jazyk. Obrazy jsou složené z čistých barevných ploch, důsledně promalovaných částí, vynechaných míst i kresby. Obrazy přitom působí lehce a přirozeně. Tato samozřejmě působící formální syntéza je dána nejen nasbí
ranými zkušenostmi malíře, ale především precizním „operativním“ uvažováním ve fázi práce na obraze. Přestože na 
první pohled zdánlivě obrazy nenabízejí „nic víc“ než zobrazení reality, působí naprosto současně nejen pro obsahové přesahy a jemné práci s paradoxy, ale také díky komplexně použitému jazyku malby.                                                                                                                                        

Prof. JiříSopko

Eliáš Urban *1989

2006-2010 – Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
– propagační výtvarnictví
2010-2016 – Akademie výtvarných umění v Praze,
– obor malba, ateliér Jiřího Sopka- titul MgA
2015 – studijní stáž na Akademii výtvarných umění v Antverpách
– obor malba, ateliér Tiny Gillen

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eliáš Urban: Ciziny