Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Eduardo Lara – Doppelgänger

29. 3.-30. 4. / Fotografic / Malba

Do 30.4.2017 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Eduardo Lary – Doppelgänger.

Podle starého německého bájesloví mají všechny živé bytosti svého duchovního dvojníka, jenž není vidět, ale jinak je totožný s žijícím jedincem. Toto „druhé já“ je vnímáno odlišně od duchů zemřelých (kteří se objevují až po smrti) a někdy je popisováno jako duchovní protiklad či negativ svého lidského protějšku. Německý spisovatel Johann Paul Richter, píšící pod pseudonymem Jean Paul, začal v roce 1796 používat pro takové „druhé já“ pojem Doppelgänger (dvojník).
Eduardo dobře zná proces duplikace, jenž je tolik vlastní grafickým technikám. Téma zdvojování nabývá však v jeho práci nových forem: dvě části rozděleného celku jsou navzájem protikladné, jako alter ego, jako zrcadlové podoby či kopie. Ve všech těchto případech je výsledná forma determinována číslem dvě a různé konceptuální hry působí jako „dílčí série“ či „dílčí témata“. Jeho pracovní proces se skládá z živého skicování modelu, počítačově manipulované fotografie a finální malby s výraznou barevností, ve výsledku tak elegantní a znepokojující zároveň.
Eduardo Lara (1975, Mexico City) studoval malířství a grafiku na Fakultě umění a designu Mexické Národní Univerzity (UNAM). Svá díla představil na sólových i skupinových výstavách v Mexiku, na Kubě a Litvě, v Polsku a na Slovensku, i v České republice. Získal několik ocenění v nejrůznějších uměleckých soutěžích. Od roku 2003 žije a pracuje v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Eduardo Lara – Doppelgänger