Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth: Energetika prostoru

3. 10.-29. 10. / Galerie kritiků / Instalace

Do 29.10.2017 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth: Energetika prostoru.

Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“, podložené jak prostorovým konceptem, tak expresívním zpracováním materiálu. Autorku zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí proměnlivých forem materiálů různého typu v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem. Význam děl Patrika Rotha, německého skláře, vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho tvarových prvků, s důrazem na haptický prožitek díla.

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

http://galeriekritiku.cz/czclnk/aktualni-vystavaFotografie z výstavy