Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbara Prešinská a Peter Hargaš: Art is always young

Do 31.8.2015 bude v galerii Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 (u I.P.Pavlova), přístupná výstava obrazů Barbary Prešinské a Petera Hargaša: Art is always young.

Text k výstavě PhDr. Ľuboslava Mozy, ředitele Galerie Artem:

Barbara Prešinská a Peter Hargaš predstavujú veľmi osobitú vzorku z tej tvorby, ktorá ctí kontinuitu, rozvíja hodnoty a usiluje budovať nové. Je to výstava mladej absolventky štúdií v Taliansku a skúseného umelca s nadhľadom a skúsenosťou.
***
Barbara Prešinská vstupuje do výtvarného života s veľkými ambíciami. Už dnes viem, že má na čom stavať. Je to predovšetkým jej vlastný, osobitý vzťah k svetu, ktorý reprezentuje cez osobitý talent vo svojej tvorbe. Autorka prešla mnohými zaujímavosťami súčasného výtvarného školenia. Jej maľba však stavia na kresliarskom základe, istote a citlivej práci s farbou. Je senzitívnou tlmočníčkou krásy. A pocitov. A jej obrazy vnímame všetkými zmyslami.
Toto obdobie, keď mladá autorka vstupuje do profesionálneho výtvarného sveta, naznačuje sľubný vývoj jej tvorby. Kroky, v ktorých vidieť potenciál tvorivej umeleckej cesty.
Začiatky nie sú ani tak najťažšie, ako zložité a neprebádané. Sú ustavičnými objavmi nového a originálneho. Začiatky Barbary Prešinskej pri všetkej skromnosti dnes znamenajú smerovanie k úspechu.
Barbara Prešinská sa narodila 30. októbra 1986. Po štúdiách humanitných vied absolvovala v roku 2014 Nuova Accademia di Belle Arti v Miláne. Maľuje a ilustruje. Zúčastnila sa vybraných wokshopov u nás i v zahraničí. Na projekte Documenta 13 Kassel. V roku 2015 dostala špeciálnu cenu za svoju maliarsku kolekciu v Taliansku. Vystavuje. Je členkou spoločnosti Artem. Žije a tvorí v Bratislave.

Peter Hargaš je zrelým výtvarníkom, ktorý prešiel veľmi pestrým vývojom. Vychádzal zo snahy dať ľuďom to videné a krásne, čo on, ako tvorca dokáže zachytiť a pretlmočiť v obrazovej ploche. Dnes vystavuje obrazy s charakteristikou impresionizmu. Z pocitov a obdivu života tvorí základ výrazu svojich obrazov. Je v nich impresionizmus, civilizmus, architektúra, žáner.
Dobre namaľovaný pohľad na upršané ulice je príťažlivý nielen v každú ročnú dobu, ale aj od každého dobrého umelca. Do obrazov elegantne vsúva kúsky úprimnosti a naivizmu. Dominuje v nich sila farby a hľadanie ušľachtilosti. To sú spoločné znaky autorovej tvorby.
Narodil sa v roku 1951 v Bratislave. Absolvoval odborné štúdiá u významných umelcov. Celú tvorbu buduje v systematickom rozvíjaní maliarskych techník a ich obohacovaní vlastným tvorivým videním. Zúčastňuje sa výtvarných sympózií a výtvarných projektov. Vystavuje doma i v zahraničí. Získal viaceré ocenenia, z ktorých mimoriadne sú ceny z viacerých umeleckých festivalov v Taliansku. Maľuje a ilustruje. Diela tohto umelca sa nachádzajú v súkromných i galerijných zbierkach u nás i v zahraničí. V roku 2012 založil združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA. Je členom spoločnosti Artem. Žije a tvorí v Bratislave.

Ľuboslav Moza
2015



Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbara Prešinská a Peter Hargaš: Art is always young