Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adriena Šimotová a Václav Boštík

8. 3.-5. 5. / Galerie Pro Arte / Malba

Do 5.5.2017 bude v galerii Pro arte ve Vratislavském paláci, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá a krásná výstava děl Adrieny Šimotové a Václava Boštíka. Pozor, výstava je přístupná jen pro vážné zájemce a po předchozím objednání na tel. 257 941 660, proarte@proarte.cz. Vstup volný.

Václav Boštík (1913–2005) a Adriena Šimotová (1926–2014) jsou osobnostmi, jejichž význam přesahuje horizont domácí výtvarné scény. Boštíkovi i Šimotové bylo bytostně blízké experimentování s různými výtvarnými formami, kdy materiál pro ně představoval především silové pole k vyjádření principů harmonie a řádu. I přes zdánlivou stylovou neslučitelnost oba umělce spojovalo celoživotní hledání duchovně-existenciálního přesahu. Prostřednictvím své tvorby nacházeli předpoklady k poznání světa, který v jejich autentickém pojetí ztělesňoval meditativní polohu lyrické abstrakce. Na sklonku života tak vydali silně niterné svědectví o duchovní cestě člověka v nelehkých dobách. Krystalická jasnost – až naléhavost – jejich tvůrčího vyjádření dává připomenout nezpochybnitelný význam spirituality v moderním umění.Fotografie z výstavy