Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Venkovní výstava Stavte barikády ! (k 70. výročí Pražského povstání)

4. 5.-30. 6. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 30.6.2015 bude před hlavní budovou Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 (na Florenci), přístupná zajímavá panelová výstava Stavte barikády ! (k 70. výročí Pražského povstání).

Výzva šířená povstaleckým rozhlasem hned první den povstání, 5. května 1945, měla po celé Praze velký ohlas. Během chladné a deštivé noci na 6. května se díky značnému úsilí velkého množství obyvatel, včetně žen a dětí, podařilo vystavět stovky barikád. S využitím dlažebních kostek, převrácených tramvají, traverz i domácího nábytku byly přehrazeny pražské ulice na mnoha místech. Vzniklo tak opevnění proti útokům německých jednotek, které se snažily získat zpět kontrolu nad hlavním městem – coby významným komunikačním uzlem důležitým pro ústup početné německé armády na západ. Izolovaným německým posádkám v Praze dorazily na pomoc posily z venkovských vojenských prostorů. Na řadě míst se rozhořely prudké boje. Čeští barikádníci, kterých bylo zhruba 30 000, i přes omezenou výzbroj a absenci těžkých zbraní dokázali mnohde účinně vzdorovat výrazné přesile, nicméně brutálním vedením boje – používání civilistů jako štítů před tanky při dobývání barikád, braní rukojmí, vraždění zajatců i žen a dětí – si zejména jednotky SS dobily cestu až do středu Prahy. Kritické okamžiky povstání vyřešilo vyjednávaní, které vyústilo v kapitulaci německých vojsk 8. května odpoledne. Obránci barikád dle dohody uvolnili průjezd ulicemi a němečtí vojáci i civilisté opouštěli Prahu.
Celistvou představu o množství barikád – bylo jich postaveno více jak dva tisíce – poskytuje historický plán nacisty okupované Prahy, do něhož jsou s využitím moderních grafických metod vyznačeny všechny zdokumentované barikády, tedy 2 049. Takto vytvořený plán představuje první kartografické ztvárnění jedinečného pramene k pražským barikádám, kartotéky barikád zpracované již v 60. letech 20. století, která je uložena v Muzeu hlavního města Prahy.


Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Venkovní výstava Stavte barikády ! (k 70. výročí Pražského povstání)