Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Otevření nové stálé expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

12.12.2016 byla v Domě u zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1, slavnostně otevřena nová stálá expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy.

V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevírá Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století.

Hlavní důraz bude kladen na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Jde o první etapu plánované expozice, která představí podobu lucemburské Prahy a život v ní v celkovém středověkém kontextu. Komplexní pojetí expozice tímto přináší ojedinělý vhled do středověkého města a urbánních proměn Prahy.

Nová expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přiblíží podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky.

K atraktivním exponátům určitě patří model Vyšehradu, Pražského hradu či unikátní model podoby chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám ještě spolu s původní románskou bazilikou. Pozornost zaslouží také model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle nejnovějších poznatků získaných z archeologických výzkumů.

Největší pozornost je zaměřena k modelu celého pražského souměstí, na němž je pomocí nejmodernějších technologií demonstrován stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Návštěvník nahlédne do středověkého města i pomocí dalších hmotových a virtuálních rekonstrukcí ‒ důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu atd.).

Kromě modelů budou k vidění i cenné exponáty ze sbírek muzea, jako například poutní odznak ze druhé poloviny 14. století, dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. Současně se dozví i detaily ze života Karla IV. spojené s každodenním životem v tehdejším městě.

Celou expozicí návštěvníka provázejí dramatická zastavení, přibližující atmosféru města, jeho život a některé události: Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Podobu města i život jeho obyvatel v době lucemburské představují vystavené originální předměty ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a dalších institucí.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Otevření nové stálé expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy