Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Jednovečerní akce Johana Pošová & Barbora Fastrová: LFW // Lover’s digest jazz dinner

21. 2.-21. 2. / INI Gallery / Instalace

21.2.2017 se v prostoru INI, Bubenská 1, Praha 7, dveře č.114, konala jednovečerní akce Johana Pošová & Barbora Fastrová: LFW // Lover’s digest jazz dinner.

Každý půst začíná zásadní událostí, kdy období dlouhého a přísného odříkání předchází karnevalová (masopustní) oslava. Po velké slavnosti lásky a její životodárné síly se nyní přibližujeme k další kapitole své cesty – k oslavě konce toho světa, který jsme znali.

Tentokrát na sebe slavnost vzala oficiálnější podobu večeře a následné party doprovázené jazzovým hudebníkem. Stejně jako během první události věnovaly umělkyně zvláštní pozornost jednomu lidskému orgánu. Tentokrát to byla střeva (ve východní tradici často pokládaná za druhý mozek).

~
První čas, když babička k dceři přišla a ještě v domácnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla jednoho dne paní správcová se dvěma ještě paničkami na vizitu. Paní Prošková byla právě kdesi na stráni.
Babička dle svého obyčeje pobídla hosty, by se posadili, a přinesouc chléb a sůl, podala s celou upřímností, aby si vzácné paní ukrojily. Vzácné paní se ale s pohrdavým vyhrnutím nosíčků děkovaly, že nebudou jíst, pak se úsměšně na sebe podívaly, jako by chtěly říci: „Ty sprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!“
Paní Prošková příjdouc viděla hned, že babička chybila proti panským obyčejům, a řekla matce, když paní odešly, aby takovým paním chléb nepředkládala, ty že jsou na jiné věci zvyklé.
„Víš ty co, Terinko,“ řekla jí babička popuzena, „kdo u mne nepřijme chléb a sůl, ten není hoden, abych mu židli podala. Ale dělej si, jak ty chceš, já vašim novotám nerozumím.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Jednovečerní akce Johana Pošová & Barbora Fastrová: LFW // Lover’s digest jazz dinner