Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy ​Sametová revoluce: Říká se jí sametová

Do 29.2.2020 bude v historické budově Národního Muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1, přístupná rozsáhlá a velmi zajímavá výstava Sametová revoluce: Říká se jí sametová. Zde jsou zatím jen ukázky z hlavní výstavy v Historické budově.

Národní muzeum se zapojuje do oslav 30. výročí sametové revoluce hned několika tuzemskými i zahraničními projekty. V Historické i Nové budově Národního muzea připravilo komplexní výstavní projekt, který se skládá ze čtyř tematických celků. Zároveň ve spolupráci s Českými centry a Slovenským národním muzeem prezentuje putovní výstavu The Velvet Revolution 1989 v celkem deseti místech v Evropě i zámoří.

Sametová revoluce: Říká se jí sametová

Historická budova Národního muzea

Revoluce, která změnila život občanů Československa, přišla nečekaně. Jako radikální dějinný zlom nepřestává dodnes rezonovat naší společností. Mnohé inspiruje, jiné irituje. Přesto se k ní všichni nějak vztahujeme. Rok co rok je oživována vzpomínkou, a část jí nenávratně mizí odchodem jejích aktérů. S každým přibývajícím rokem se objevuje nový díl mozaiky, která nebude pravděpodobně nikdy definitivně hotova. I tak ji opakovaně skládáme, abychom ji nikdy nezapomněli.

Výstava připravená Národním muzeem včleňuje sametovou revoluci do dvojího kontextu. Jednak přibližuje události druhé poloviny 80. let, které předznamenaly krizi ve společnosti, politice. Současně ukazuje, jak komunistický stát nebyl schopný řešit základní problémy spojené s ekologií, rozvojem kultury anebo církevním životem. Ve své závěrečné části ukazuje dynamický vývoj společnosti a její transformaci v prvním půlroce do voleb 1990. Výstava je založena na originálních předmětech, plakátech a vzpomínkách.

Sametová revoluce: Poprvé svobodně

Nová budova Národního muzea

Národní muzeum má ve svých fondech jednu z největších sbírek plakátů v České republice, které se vztahují k létům 1989–1990. Plakáty jsou podmíněné dobově, ale současně reflektují témata, která řešíme i v dnešní době, jako např. problematika znečištění ovzduší, postavení menšin anebo vyrovnávání se s minulostí.

Sametová revoluce: Zpátky do lavic

Nová budova Národního muzea

Nová budova Národního muzea má v československých dějinách specifické postavení. V době sametové revoluce zde sídlilo Federální shromáždění, které zvolilo Václava Havla československým prezidentem a přijalo stovky norem, které vedly Československo k demokracii. A do lavic Federálního shromáždění usedli po 40 letech poslanci zvolení ve svobodných volbách. Výstava vybrané poslance vrátí zpět do Federálního shromáždění a představí je na základě informací, které vyplnili do dotazníků po svém zvolení v červnu 1990.

Momenty dějin

Spojovací chodba mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea

Národní muzeum otevírá 18. 11. 2019 pro návštěvníky jedinečnou multimediální expozici ve spojovací chodbě, která se bude věnovat bouřlivým událostem 20. století na Václavském náměstí, od vzniku Československa až po přelom tisíciletí. Součástí bude i pohled na každodennost tohoto prostoru. Dále se multimediální program věnuje architektonickému vývoji tohoto místa, od 19. století po soudobé změny. Jde o zcela jedinečný multimediální projekt, který nemá svou technologickou a projekční povahou v Evropě obdobu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy ​Sametová revoluce: Říká se jí sametová