Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy MALICH

Do 8.5.2013 bude v Jízdárně Pražského Hradu, U Prašného mostu 55/3, Praha 1 – Hradčany, otevřena významná retrospektiva z díla Karla Malicha. Karel Malich (nar. 1924) je v českém umění novátorem, jehož význam je srovnatelný snad jen s přínosem Františka Kupky, světově uznávaného zakladatele abstrakce. Malichovo převratné dílo utváří schopnost zachytit světlo a proudění energií. Je založené na nadání, které umožňuje zhmotnit neviditelné a zobrazit to, co zůstává jen tušené. Je v něm vepsáno poznání vyplývající ze soustavného hledání a také předávání zkušeností z okamžiků osvícení. Na rozdíl od většiny umělců Malich pouze nepřejímá zavedené postupy, ale objevuje – v moderním umění nemají jeho drátěné plastiky obdoby, jedná se o svébytné a původní médium, které dokonale ovládl. To samé platí o pastelech, které kombinuje s temperovými barvami. Retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu představuje tvorbu Karla Malicha způsobem, který odpovídá jeho objevitelskému charakteru. Podařilo se na ní soustředit tři stovky děl vzniklých v období posledních padesáti let, přičemž řada z nich je zde k vidění poprvé. Výstava uvádí jak slavné reliéfy, objekty či pastely, tak i rozsáhlý soubor dosud nezveřejněných originálů (poprvé je představeno pět plastik vyrobených u příležitosti výstavy podle modelů Karla Malicha z šedesátých let). Přehlídka vrcholí jeho klíčovou závěsnou plastikou Lidsko-kosmická soulož, kterou vytvořil v letech 1984 až 1988 a jíž je věnován samostatný oddíl. Význam Malichova díla dokládá jak ohlas u zasvěceného domácího publika, tak i jeho uplatnění ve významných projektech světové kultury posledních desetiletí. Zde Malichovy práce inspirovaly a zaštítily řadu mimořádných kulturních událostí, jakými například bylo i nové vydání bible pro mládež nakladatelstvím Verlag Moritz Diesterweg ve Frankfurtu nad Mohanem (první vydání 1992), v němž Malichova díla rámují biblické texty a přehlídku teologických a filozofických studií. Malichovy pastely jsou zde představeny spolu s nejslavnějšími díly evropské kultury minulosti a současnosti, a to takových osobností, jakými byli Rembrandt, Klee, Picasso, Nolde, Dalí a další. Malichovo dílo zaujalo také klíčové místo v expozici Kouzelníci země v pařížském Centre Georges Pompidou (1989) nebo v expozici Trhlina v berlínském Martin-Gropius-Bau (1994). Obdobně byly Malichovy sochy vybrány do expozice Nová citlivost v Národním muzeu umění Číny v Pekingu (2010) či drátěné plastiky na výstavu současné světové kresby v Muzeu moderního umění v New Yorku (2011). V souladu s výjimečným charakterem umělcovy tvorby je pojata i instalace výstavy, kterou vytvořil Federico Díaz, Malichův žák z doby jeho působení na pražské Akademii výtvarných umění. Na rozdíl od tradičního prostorového řešení, kdy se obrazy či sochy rozmisťují v interiéru členěném panely, jsou tentokrát ponechány v otevřeném prostoru. Takové pojetí nejlépe umožňuje pochopit Malichovo uvažování o pevné hmotě jako o volně proudící energii. S tímto přístupem souzní rozměrný, na míru utkaný koberec pokrývající celou plochu podlahy jízdárny; instalace se ve své podstatě stává dalším artefaktem. Proto, aby ojedinělý způsob instalace nezůstal omezen jen na dobu tří měsíců, zahrnuje k výstavě vydaný průvodce i fotografickou dokumentaci expozice a pohledy na Malichova díla v Jízdárně Pražského hradu. K výstavě vydává Galerie Zdeněk Sklenář, partner hlavního pořadatele, ještě dalších deset publikací, a to zejména zásadní Malichův text Od tenkrát do teď tenkrát (2. vydání), monografii Karel Malich od Karla Srpa (2. vydání), knihu Zdeňka Sklenáře Malich 2011 – 2012, ale také dětem věnované leporelo Boříkova říkadla sestavené z Malichových kreseb. Další zajímavé tituly k výstavě: Wang Yi , Odvážné srdce píše vzletným štětcem – čínské básně v překladu Oldřicha Krále, výtvarný doprovod Karel Malich, Jana a Jiří Ševčíkovi, Karel Malich, texty o Karlu Malichovi, rozhovory Vladimíra Burdy a Hanse-Ulricha Obrista s Karlem Malichem, Laozi, nový překlad Davida Sehnala, výtvarný doprovod Karel Malich, bibliofilie, Tomáš Vlček, Zdeněk Sklenář, Aleš Najbrt, Malich – průvodce výstavou. V průběhu výstavy bude promítán film režiséra Martina Dostála Prostě se to děje, který byl průběžně natáčen od roku 1998 a dokončen v lednu 2013. Ačkoliv se jedná o životní retrospektivu, není tvorba Karla Malicha zdaleka uzavřená. Umělec každý den soustavně pracuje a vznikají tak další díla, která zrcadlí sílu a hloubku jeho imaginace. Výstava Malich je uspořádaná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pořadatel: Správa Pražského hradu Autorský tým: Tomáš Vlček (kurátor), Federico Díaz, Zdeněk Sklenář Architektonické řešení: Federico Díaz Architektonický tým: Jakub Jansa, Filip Dubský, Petr Špaček Grafické řešení: Aleš Najbrt, Bohumil Vašák (Studio Najbrt) Produkce: Galerie Zdeněk Sklenář a Simona Vladíková Vstupné: 140 Kč (plné), 60 Kč (snížené), 280 Kč (rodinné) Exponáty na výstavu zapůjčili: Hana a Karel Malichovi; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Fait Gallery, Brno; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Galerie hlavního města Prahy; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie Zdeněk Sklenář, Praha; Krajská vědecká knihovna v Liberci; Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Muzeum umění Olomouc; Národní galerie v Praze; Oblastní galerie v Liberci; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Východočeská galerie v Pardubicích a soukromí sběratelé.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy MALICH