Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Martina Staňková: Balance!

10. 10.-20. 12. / Galerie Budoart / Malba

Do 20.12.2019 bude v Galerii Budoart, Havanská 3a, Praha 7, pro vážné zájemce a po předchozím objednání přístupná výstava obrazů Martiny Staňkové: Balance!

Martina aktuálně dokončuje svá studia na UMPRUM, v ateliéru Intermediální konfrontace prof. Jiřího Davida, v mezičase také absolvovala stáž AVU v ateliéru Malby II. doc. Vladimíra Skrepla. Ve výstavě Balance! se představuje obrazy, které vznikly při její stáži na AVU. V některých svých dílech se dotýká Transakční analýzy a známé trojice složek v osobnosti člověka – Dospělí, Rodič, Dítě – a zachycuje jejich vzájemné působení, dominanci i rovnováhu. Kromě toho se ve vystavených dílech objevují autorčiny vzpomínky na dětství, ale i zachycení krajiny, folklóru či květinových zátiší. Všechny tyto výjevy přenáší na plátno v přísnější geometrické formě. Jejich atmosféru pak umocňuje použitím výrazných barev.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Martina Staňková: Balance!