Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Luna Isis – Gold & White

4. 4.-23. 4. / / Malba

Už jen do 23.4.2019 se můžete zajít podívat do Galerie Artfórum (Jazzové sekce), Valdštejnská 14, Praha 1, (přímo pod Kolowratskou a Ledeburskou zahradou) na zajímavou výstavu Luny Isis – Gold & White.

Kurátor výstavy Jakub Zeman k výstavě napsal: „Tam, kde je v současném umění tak často póza, kalkul a prázdnota, nachází se v jejím umění bezrozpornost, ´jednota slov a činů´, jak pravil neokonfuciánský učenec Wang Yang Ming. Luna se angažuje v charitě pro děti ulice. Ať již svou angažovaností na tomto poli či svou výtvarnou činností, touhou vytvářet harmonii, pozitivní energii, ochraňovat lidi před zlem, v tom všem jako by hledala inspiraci ve starověké bohyni Isis, družce Usirově, jejíž roztažená křídla v ochranném gestu na sarkofázích šetří lidstvo před utrpením. Další archetyp, zastoupený na naší výstavě, je had. Tak, jako je bílý had (širohebi) v japonské šintoistické tradici posel bohů (kamicukai), vidí v něm Luna směřování vzhůru, k absolutnu. Jistá dvojjakost tohoto archetypu, spojujícího mužský a ženský prvek, moudrost, ale i jisté ohrožení a tajemno s až mytologickými kořeny zapadá do autorčina duchovního světa, ze kterého čerpá svou tvorbu. Je třeba zdůraznit, že nic jí není vzdálenější než sledování trendů, módnosti, marketing a další jedy, tak často otravující atmosféru současného umění. Luna je svá, bohudík.“

 

Luna Isis o sobě a své tvorbě:

„Výtvarnému umění se věnuji 28 let. Od pěti let tvořím, vystavuji a ve studiu jsem pokračovala i na střední umělecké škole. Co mi nevyhovuje je kopírovat již jednou zkopírované. Ať je to výtvarné umění, tanec nebo film, vždy mne zajímá především přesah, které se objevuje pozorováním pozorovaného a který vzniká také samotnou tvorbou.

Prostřednictvím výtvarného umění jsem byla schopna pochopit své podvědomí a tak ho i uzdravit. V umění duše jsou zařazeny obrazy, které zachycují životní příběh nebo nějaké jisté psychické rozpoložení.

Schopnost tvořit, dar vytvářet umění je v nás, je tam odjakživa a na vždy. Skrz toto umění dokazujeme a tvoříme realitu svého života. Otázkou zůstává, zda si to v dnešním každodenním shonu dokážeme uvědomit? Tvrdím, že umění a vlastní tvorba je tím nejsilnějším nástrojem k uzdravení nejen sebe, ale i celé společnosti. Umění dokáže spustit i pozitivní změny v celé společnosti, jak jsme nejednou v historii naší země zjistili. Bez našich vizí a jejich realizací by tento svět neexistoval.

Vstup je zdarma,
Výstava je prodejní.

www.lunaisis.infoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Luna Isis – Gold & White