Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké výstavy František Kupka 1871–1957

Do 20.1.2019 bude ve Valdštejnské jízdárně, Valdštejnská 3, Praha 1, přístupná velká, krásná a rozsáhlá výstava František Kupka 1871–1957.

Národní galerie představuje první rozsáhlou retrospektivu Františka Kupky po třiceti letech !

Valdštejnská jízdárna hostí rozsáhlou retrospektivní výstavu děl Františka Kupky, průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby a jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec. Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux, Centre Pompidou a finskou národní galerií.
Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.
Celé spektrum tvorby
Výstava představuje dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. „Výstava je po téměř třiceti letech pokusem o ucelenou retrospektivu, zahrnující všechny aspekty Kupkovy tvorby. Prezentuje zásadní díla z muzejních i soukromých sbírek z celého světa. Vedle děl ze sbírek Národní galerie jsou k vidění četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny,“ uvádí kurátorka výstavy Anna Pravdová.
František Kupka pocházel z Opočna, ale převážnou část života strávil ve Francii. V Čechách byl zprvu znám především jako nelítostný karikaturista, většího uznání své volné tvorby se dočkal až v roce 1946, kdy mu Spolek výtvarných umělců Mánes uspořádal retrospektivní výstavu. Po komunistickém převratu byla jeho tvorba více méně zapovězena a české publikum se s ní tak mohlo detailněji seznámit až po roce 1989.
„Originalita Kupkova díla netkví pouze v odmítnutí tradičního zobrazování. Své kořeny má ve vídeňském symbolismu, obohaceném o duchovní a filozofické dědictví střední Evropy. To vše Kupka doplnil zájmem o nejnovější vědecké objevy, studium kosmu a v neposlední řadě i pozorování zákonitostí přírody a organického světa,“ popisuje Anna Pravdová.
Mezinárodní spolupráce a nová otevírací doba
U zrodu myšlenky uspořádat výstavu stály dvě instituce, které se mohou pyšnit nejbohatšími kolekcemi Kupkovy tvorby – Národní galerie Praha a Musée national d’art moderne – Centre Pompidou v Paříži. Díky zaštítění projektu francouzskou Réunion des musées nationaux výstava putovala z Paříže do Prahy a následně se přesune do finských Helsinek, kde ji bude hostit Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery. V Paříži sklidila výstava nebývalý úspěch a navštívilo ji na 230 tisíc diváků.
Výstava, která bude ve Valdštejnské jízdárně probíhat od 7. září 2018 do 20. ledna 2019, bude přístupná každý den včetně pondělí od 10 do 18 hodin, každou středu navíc až do 20 hodin. Středeční prodlouženou otevírací dobu zavádí Národní galerie od září do všech svých budov. K výstavě František Kupka 1871–1957 vydává Národní galerie také rozsáhlý bohatě ilustrovaný katalog s texty českých i zahraničních odborníků v českém a anglickém jazyce. Doprovodný program tentokrát vedle tradičních komentovaných prohlídek nebo aktivit pro rodiny s dětmi zahrnuje speciální cyklus přednášek pořádaných ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.

Kurátoři: Anna Pravdová, Brigitte Léal, Pierre Brullé, Markéta Theinhardt, Anna-Maria von Bonsdorff
Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou a Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery.
Záštitu nad výstavou převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké výstavy František Kupka 1871–1957