Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Pražské pasáže

24. 5.-19. 6. / Palác Lucerna / Architektura

Do 19.6.2016 bude v pasáži Paláce Lucerna, Vodičkova 36 (vstup též průchodem ze Štěpánské 61), Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava Pražské pasáže.

Na 20 panelech výstava představuje typicky pražský fenomén 1. poloviny 20. století – Velkoměstský palác s pasáží.

Výstava Pražské pasáže vznikla v rámci projektu Praha – Evropské město kultury roku 2000 a po své premiéře na Pražském hradě byla představena v Berlíně, Vídni a Bratislavě.

V letech 1907-1940 vzniká v centru Prahy, především v okolí Zlatého kříže, na čtyřicet pasáží (Koruna, Lucerna, Adria, Baťa, Lindt…). Tvoří jedinečný architektonický soubor, přirozeně se začleňující do městské struktury. Soubor pasáží se vyznačuje se rozmanitostí stylů, novátorstvím koncepcí, technologií i materiálů. Pasáže inspirují svým „městským duchem“ i růzností aktivit, se kterými jsou spojeny.

Při jejich procházení si často ani neuvědomujeme, že jsou součástí složitých organismů – městských paláců. Novátorská role městského paláce spočívá v modernizaci průchozího domu, typického pro pražský středověký urbanismus, a ve víceúčelovosti jeho funkcí, zahrnujících bydlení, obchody, kanceláře, kina a divadla. Toto univerzální spojení je nejen pozoruhodné, ale pro Prahu i specifické, neboť avantgardní víceúčelové prostory se staly integrující součástí jejího sociálního a kulturního života.

Koncepce výstavy: Michaela Brožová

Text: Michaela Brožová a Ivo Hanel

Fotografie: Rudolf Duda, Erich Einhorn, Milada Einhornová, Iveta Kopicová, Pavel Štecha, Petr Zhoř, Kamil WarthaFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Pražské pasáže